Nya arbetssätt

Det digitala Vitalis 2020 – en summering

Andreas Larsson

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Det digitala Vitalis 2020 – en summering</span>

Vitalis, konferensen som brukar vara en av vårens höjdpunkter för oss som arbetar med utveckling av hälso- och sjukvården, genomfördes i år i digitalt format den 25–26 augusti. Det är svårt att ge en övergripande summering med tanke på att det fanns hundratals seminarier att välja bland, men jag ska försöka att återge några av de huvudspår som jag tyckte mig kunna se.

Corona har revolutionerat digitaliseringstakten

Det var inte direkt överraskande att frågan om hur pågående pandemi påverkat digitaliseringen inom sjukvården återkom i panel efter panel. Ny teknik har omfamnats av allt fler och antalet digitala konsultationer har ökat explosionsartat i flera regioner. Många talare, som exempelvis Maja Fjaestad från Socialdepartementet, återgav Winston Churchills devis “Never waste a good crisis”, men underströk även att vi samtidigt måste vara kloka och försiktiga när vi ska förändra hur vi bedriver vård. Det är viktigt att vara transparenta och öppna när vi väljer tekniska lösningar.

eHälsoläkarföreningen lyfte vikten av utbildning i digitala verktyg, något som blivit tydligt när antalet användare av digitala tjänster ökat radikalt, även bland digitalt oerfaren personal.

Många vårdgivare har till följd av corona-pandemin blivit allt mer positiva till digitala vårdbesök, automatisering, AI och egenmonitorering. Man ser att dessa tekniker kan hjälpa till att effektivisera vården, eller som Anders Ygeman konstaterade: ”Digitala verktyg och AI har en fantastisk möjlighet att göra vården bättre. Det handlar inte om robotar som tar över sjuksköterskans och läkarens jobb – det handlar om att slippa rutinmässiga uppgifter”.  Eller som vår egen vd Johan Gustafsson uttryckte det i panelen om AI och framtidens vårdyrken: ”Det handlar inte om att AI ska ersätta läkare. Det handlar om att läkare som tar hjälp av AI kommer att ersätta läkare som inte tar hjälp av AI”.

Vitalis - Robotar, AI och ny teknik

Sineva Ribeiro från Vårdförbundet uttryckte sig positiv till den förändring som skett: “Skjutsen kring digitaliseringen har behövts och det kan vi tacka den här krisen för”. Hon betonade även att vårdpersonalen står redo och längtar efter system som kan underlätta administration och förbättra arbetsvardagen.

Såväl sjukvårdsledning, sjukvårdspersonal som patienter och myndigheter verkar således eniga om att vägen framåt bör gå i digitaliseringens riktning, om än mer kontrollerat och med rätt standarder och arbetssätt på plats.

Juridiken behöver en uppdatering

Parallellt med alla heja-rop och positiva nyheter om utveckling i denna speciella tid följer naturligtvis ett antal utmaningar. Olivia Wigzell, Emma Spak, Sineva Ribeiro, Krister Björkegren och Karin Båtelson var några av dem som samtalade om organisationsutmaningar och den nära vården, som beskrevs som en möjlig taggtråd eller rutschkana. Hur gör vi för att olika vårdaktörer ska kunna samverka och skapa den goda och nära vård som Sveriges befolkning behöver?

Ur ett juridiskt perspektiv är det inte helt enkelt – nuvarande lagstiftning gör att vårdpersonal stundtals ställs inför ett dilemma och inte har något annat val än att bryta mot någon av de lagar som svensk sjukvård står under. Antingen bryter de mot en lag inom IT-säkerhet men gör vad som krävs för att hjälpa patienten, eller så låter de bli att behandla patienten på ett sätt de vet fungerar p.g.a. rädsla för att dela patientinformation med personer utanför organisationen. Med nya direktiv som MDR och med Schrems 2-fallet i nära minne diskuterade en panel ”Patientsäkerhet och innovation, går det att utveckla mjukvara för användning i vård och omsorg under de nya regelverket?” Med tanke på alla de tjänster som finns så bör det naturliga svaret vara ”ja”, samtidigt är det från teknikleverantörernas sida en utmaning när nya lagar och riktlinjer kommer utan större framförhållning. Detta är något som Niclas Hugosson, vd för Evimeria och drivande i att koppla upp privata vårdgivare till den Nationella tjänsteplattformen, lyfter fram.

Anders Ygeman ger inte några raka svar på när vi kan vänta oss en ändrad lagstiftning, men i panel efter panel och i chattarna diskuterades behovet av att kunna dela information och riva de murar som finns för att kunna samverka utan risk för att bryta mot lagar och riktlinjer. För vårdpersonal behöver tillgång till patientdata på ett säkert sätt, men juridiken hänger inte med i utvecklingen.

Låt robotarna ta över!

Som sista trend i denna korta spaning ger vi oss in i robotarnas underbara värld. Ett citat som dröjt sig kvar såhär några dagar efter konferensen levererades av Åsa Melvanius från Lunds kommun: “Vi måste sluta ta robotarnas jobb!”. Att robotarna ska ta över människornas jobb är en vanlig (och i vissa fall rimlig) farhåga, men vad menas egentligen med att vi ska sluta ta robotarnas jobb?

De flesta som arbetar i sjukvården upplever frustration över utdaterade IT-system och det faktum att en stor del av den så dyrbara tiden behöver ägnas åt administration och system istället för patienter. Med tanke på den demografiska utmaning vi står inför är det enormt viktigt att vi hittar sätt att arbeta som är mer effektiva än idag. Det är här robotar, AI och automation kommer in. Låt en robot kopiera innehållet från ett system till ett annat, låt en chattbot snarare än en sköterska svara på administrativa frågor och släpp in tekniken där den kan göra jobbet. Delegaterna på Vitalis verkar vara överens om att detta är rätt väg att gå. Robotar och annan teknologi ska göra vad robotar och annan teknologi är bra på, medan människor ska göra det som de är bra på. Först då uppnår vi en effektiv och jämlik vård och är redo att möta framtidens utmaningar.

Avslutningsvis kan jag konstatera att det gick bra att gå på konferens digitalt, även om jag saknade människorna som tidigare år besökt vår monter och den glass vi bjöd på under Vitalis förra året. Men å andra sidan – det kommer fler år och det finns ju tack och lov kvar lite av sommarens glass i frysen.