Nya arbetssätt Primärvård

Digitala Vårddagen 2020

Andreas Larsson

I förra veckan gick Digitala Vårddagen av stapeln för andra året i rad i Jönköping. Arrangemanget riktar sig till de som arbetar inom digitalisering av primärvården. I år samlades ett femtiotal verksamhetschefer, e-hälsostrateger, läkare, psykologer och sjuksköterskor för att byta erfarenheter och lärdomar. Ulf Österstad, verksamhetschef för Region Jönköpings digitala vårdcentral Bra Liv nära var moderator och guidade de medverkande mellan föreläsningar och rundabordet-diskussioner.

Innehållet under dagen påminde i mångt och mycket om förra årets, men istället för att tala om hur man kommer igång med digitala initiativ så handlade årets event snarare om tillväxt, tempo och att göra det digitala lika naturligt som det fysiska.

Först upp på scenen var Region Dalarnas Matts Lindgren, som berättade om hur de kom igång med sin digitala vårdcentral Min Vård. Han redogjorde för resan hur de gått från några glada entusiaster som ställde upp frivilligt till att numera vara en del av Vårdval, vilket gör att alla Dalarnas vårdcentraler hjälps åt med att bemanna den centrala digitala ingången. Den sista tidens rapportering om utomlänsfakturering har medfört ett lyft för appen Min Vård, där idag cirka 200 medarbetare inom regionen möter patienter digitalt.

Den efterföljande diskussionen handlade i huvudsak om hur digitalt blir lika naturligt som fysiskt. Bland utmaningarna nämndes till exempel utbildning, IT, och att skapa vanor och stolthet kring det digitala hos sjukvårdens personal.

Gudrun Greim från Närhälsan var nästa person på scenen. Under föredraget bjöd hon på en inblick i den supertillväxt som Närhälsan Online haft det senaste året. Sedan starten i januari 2018 har det genomförts mer än 40 000 digitala besök, vilket gör Närhälsan till något av en digital raket inom den offentlig drivna vården. Gudrun delade med sig av nyckelfaktorerna för att lyckas och pekade framför allt på följande områden: dialog, transparens, lokalt ägarskap, gemensamma riktlinjer, erfarenhetsbaserad vidareutveckling, uppföljning, korrigering och justering. ”Det gäller att arbeta med patienten som drivkraft”.

Den gruppdiskussion som följde handlade om hur man får tillväxt. Fokus låg på att man behöver lyssna på patienternas behov för att utöka de digitala erbjudandena och prioritera vilka yrkeskategorier och områden som ska adderas. Alla var eniga om att de goda exemplen behöver spridas och att vården behöver bli bättre på att nyttja interna kanaler för att informera patienterna om olika kontaktvägar in till vården.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Daniel Olsson, chef för digitalisering inom Capios primärvård. Under temat ”Kommer tekniken att rädda oss?” gav han exempel på tekniska innovationer som kommer att förändra sjukvården i grunden. Han pratade även om teknik som redan idag kan bidra till enorma vinster om de tillämpas rätt, som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och kroppsnära teknik (wearables). Exempelvis kunde ett kanadensiskt bolag redan i slutet av 2019 se att ett virus höll på att spridas i Kina. Hade WHO haft tillgång till verktyget hade ett senare utbrott troligen kunnat hanteras annorlunda. Han lyfte också de etiska dilemman vården står inför, och de utmaningar som uppstår när en person kommer med en analys på hela sin DNA för att proaktivt arbeta mot en alzheimerdiagnos som hen högst sannolikt kommer att drabbas av på äldre dagar. Avslutningsvis betonade Daniel Olsson att det dock inte är tekniken som kommer att förändra vården, utan det är de förändrade arbetssätten. Fortsätter vi att arbeta på samma sätt som tidigare, spelar det ingen roll vilka tekniska verktyg vården har.