Specialistvård

Året då digitalt kom först – region Jönköping berättar

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Året då digitalt kom först – region Jönköping berättar</span>

Som en följd av covid-19-pandemin har Region Jönköping klubbat igenom en ”digital först”-strategi inom primärvården. Även specialistvården har fått en skjuts, däribland Habiliteringscentrum.

Region Jönköpings län har under många år varit ledande inom digital vård och ses av många som en pionjär i omställningen till digifysisk vård. Idag sker alla primärvårdsmöten som kan ske digitalt, digitalt.

Ett språng i processen

Specialistvården var nästa steg och under covid-19-pandemin blev implementeringen av digitala vårdmöten verklighet även där. Habiliteringscentrum är en av de verksamheter som fått ställa om snabbt.

Verksamheten hade redan börjat fundera på möjligheten att möta sina patienter digitalt och har sedan tidigare erbjudit KBT på nätet i liten skala. I samband med pandemiutbrottet fick de motivationen och verktygen de behövde för att påbörja resan på riktigt, berättar biträdande verksamhetschef på Habiliteringscentrum Mårten Ärlig.

Det har varit en lärorik resa, inte minst eftersom vi är många olika yrkesgrupper som samarbetar, men också med tanke på att anhöriga och närstående axlar ett stort ansvar i vården av våra patienter. En sak som är säker är att vi som verksamhet ser en enorm potential och allt fler möjligheter i att möta patienter digitalt.

Ser olika fördelar

Patienter och deras anhöriga lyfter framförallt att digitala vårdmöten underlättar planering och gör vården mer tillgänglig. Bland Habiliteringscentrums personal är det olika saker som lyfts fram, exempelvis att det ofta är en fördel att möta patienter i deras hemmiljö och att det är praktiskt att kunna dela information och material med hjälp av digitala verktyg direkt i mötet. Samordnade möten mellan flera parter har i vissa fall varit utmanande på grund tekniska problem och skillnader i digital kompetens, men det upplevs som barnsjukdomar.

Vår utmaning framåt är att fortsätta växla upp digitaliseringsarbetet och bättre förstå vilka delar av vår verksamhet som gynnas mest av digital kontakt. Mötesformen, vare sig den är digital eller fysisk, ska bestämmas utifrån vad som är bäst för patienten. Vi måste också se bortom pandemin och hitta en långsiktig drivkraft för en hållbar omställning till digital vård.