Nya arbetssätt

Fördelar och farhågor med digital vård

Anna-Lena Kärrstrand

Hur ser människor på digital vård och hemmonitorering? Vilka fördelar väger tyngst? Och vilka är de största orosmomenten? Svaren beror på vem som tillfrågas, men en SIFO-undersökning visar att läkare är mest positiva, att den samlade allmänheten ser praktiskt och enkelt som den största fördelen medan övervakning betraktas som den största risken.

 

Benny Chemnitz Nielsen från opinionsanalysföretaget Kantar Sifo Navigare har tidigare i år presenterat en undersökning där han genom intervjuer tagit reda på hur olika grupper –allmänläkare, kroniskt sjuka KOL-patienter samt allmänheten – ställer sig till e-hälsa med fokus på hemmonitorering. Undersökningen visar att läkare är mest positiva. Patienter och allmänheten har en något mer avvaktande inställning och upplever det ibland som svårt att ta ställning i frågan på grund av bristande kunskap. Dock är de försiktigt positiva ­– endast 15 procent av patienter och allmänhet är direkt negativa till hemmonitorering. Hos allmänheten betraktas praktiskt och enkelt som den största fördelen, följt av kontroll över hälsan och att det är kostnadseffektivt.

Vilka är då de största farhågorna? Bland allmänheten anser många ­– särskilt kvinnor – att brist på personlig kontakt är ett problem, då de upplever en risk att vårdkvaliteten försämras utan det personliga mötet. Ser man till det totala resultatet anser allmänheten dock att risken för övervakning är mest negativt. Många – framför allt män – upplever en oro för en hackerattack eller att deras hälsodata hamnar i fel händer, till exempel hos försäkringsbolag.

Information om människors farhågor är av stort värde för dem som arbetar med den digitala vårdens framtid och utveckling. Insikten om vilka punkter som betraktas som de största fördelarna är givetvis viktig, men nackdelarna kan vara ännu viktigare eftersom de sätter fingret på var fokus bör ligga när det gäller analys, diskussion och information. Digitaliseringen inom vården innebär enorma möjligheter, men människor behöver känna sig trygga och få reda på vad som faktiskt gäller i frågor om t. ex. data- och patientsäkerhet för att våga omfamna den nya tekniken. Misstänksamhet och oro kan bidra till att människor undviker de nya lösningar som vården erbjuder. Och om människor inte vågar testa, spelar det ingen roll om lösningen i sig är bra eller inte.