Kommun

MVTe 2019 – kommunal vård och omsorg i fokus för digitalisering

Håkan Olsson

Ingen har väl missat att digitali­seringen av vården börjar på komma igång på allvar. Men inom den offent­ligt drivna vården hamnar ofta fokus på land­stingens möjligheter och utmaningar. Digitali­seringen inom kommunal vård och omsorg har hamnat lite i bak­grunden, trots stora behov av nya lösningar som kan leda till både ökad kvalitet och effekti­vitet. Det är därför välkommet att se nya initiativ, som utgår från kommunernas behov. År 2015 grundades MVTe (Mötes­plats välfärds­teknol­ogi och e-hälsa), en konferens och mässa där represen­tanter för Sveriges kommuner kan utbyta erfaren­heter och möta innovatörer inom hälso- och sjukvård.

 

Det är framför allt tre fokusområden jag tar med mig från årets MVTe:

Kommunikationslösningar för ”vård-till-vård”

Inte bara patienter kan dra nytta av möjligheten att besöka vårdpersonal online. Kommunikation på distans via digitala kanaler som till exempel video kan spela en viktig roll i dialogen vårdpersonal emellan. Genom digitala verktyg kan hemtjänst­personal och hemsjuk­sköterskor på ett säkert sätt samarbeta och konsultera t.ex. läkare. Specialist­kompetensen blir mer tillgänglig, vilket skapar trygghet för såväl vårdpersonal som vårdtagare. Och inte minst, effektiv distans­kommunikation mellan olika vårdutövare kan spara pengar, tid och miljöpåverkan.

Vikten av en samverkande infrastruktur

Inom landstingen pratas det ofta om video­möten när man pratar digitalisering, men inom kommun­driven vård och omsorg ligger ett större fokus på mätverktyg snarare än kommunikations­platt­formar. Mätverktyg för egen­monitorering i hemmet kommer sannolikt att spela en viktig roll i framtiden, till exempel inom äldre­omsorgen. De ger möjligheter att ha en kontinuerlig koll på värden och den allmänna hälsan, vilket skapar trygghet i vardagen och ger förutsättningar för en proaktiv omsorg. Men om informationen från tekniken ska tas om hand på ett bra sätt krävs en god infrastruktur som säkerställer att olika delar kan samverka. Dessutom behöver ansvars­fördelningen vara tydlig, så att det inte råder någon tvekan om vem som ansvarar för vad när det gäller de olika beståndsdelarna i kedjan.

Fokus på människan!

Vad är välfärd? Frågan ställdes av Morten Hyllegaard, som i sin inspirerande föreläsning hävdade att välfärd är något vi skapar i våra relationer till varandra och bör mätas i medborgarnas goda liv snarare än i sparade minuter och leveranser. Vi måste prata mindre om kostnader och resursbrist och istället diskutera vilken skillnad som skapas. Framtidens vård handlar inte om teknik utan om hur vi lever våra liv, och för att använda tekniken rätt krävs insikt kring detta. Vi behöver helt enkelt använda tekniken för att bli mer mänskliga.