Kommun

Säker digital kommunikation med Visiba Care

Andreas Möllås

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Säker digital kommunikation med Visiba Care</span>

Hur hanteras känslig information i er organisation? Sitter ni och väntar på det nationella projektet säker digital kommunikation (SDK)? Ni behöver inte vänta. Vi har lösningar för säker digital kommunikation redan idag och när SDK implementeras är ni redo att dela informationen med fler.

Varje dag skickas sekretessbelagd information som till exempel vårdplaner, utredningar och utdrag ur belastningsregistret mellan kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer för att diskutera ärenden och ta beslut. Manuella flöden som överlämningsmöten, brev, fax och telefon är fortfarande vanligt och det gör det svårt att veta om informationen faktiskt når fram till rätt person och att ingen obehörig tar del av den.

En gemensam infrastruktur

Det här är bakgrunden till att regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur för säker och enhetlig överföring av digital kommunikation mellan olika myndigheter och verksamheter inom offentlig sektor. Projektet att skapa en gemensam infrastruktur kallas SDK och står för säker digital kommunikation.

Var väl förberedd

Medan infrastrukturen planeras och byggs, arbetar vi redan idag med att möjliggöra säker digital kommunikation för samarbete och samverkan i form av t.ex. videomöten, meddelanden och ärendehantering med säker autentisering. När motorvägen för data mellan offentliga verksamheter är färdigbyggd kommer det vara enkelt att få upp farten för de som redan jobbar med Visiba Care.

SDK kommer inte täcka allt

Eftersom SDK saknar exakt tidsplan för utrullning, och implementationen är valfri, och inte säkert kommer innefatta alla verksamheter ni behöver ha kontakt med, är det värdefullt att ha tillgång till ett alternativt sätt att överföra information – som fungerar med eller utan SDK. Visiba Care är inte beroende av att de ni behöver samarbeta med är anslutna till SDK. Kommunikationen genom Visiba Care kommer att fungera ändå. Men om är ni och era samarbetspartners ansluter till SDK kommer det att öppna upp för ännu fler möjligheter.

SDK gäller inte invånarna

Apropå möjligheter: glöm inte kommunikationen med invånarna. Det är här vi på Visiba tror att digitala lösningar kommer att ge störst effekt i framtiden; i form av avlastning för verksamheten och delaktighet och proaktivitet för invånaren. SDK är ett fantastiskt initiativ, som kommer att förenkla samarbetet mellan olika verksamheter, men det kommer inte att hjälpa er att uppnå säker dialog och informationsdelning med invånarna.

Säker digital kommunikation med invånaren

Med Visiba Care plingar det till i mobilen eller mejlen när invånaren har fått ny information från er. Kanske hen har fått ett beslut, en kallelse till ett möte eller ett formulär där ni ber om kompletterande information i ett ärende. För att kunna ta del av informationen måste invånaren logga in i appen eller i webbgränssnittet.

Med Visiba Care kan ni kommunicera säkert med kollegor, samarbetspartners och invånare!

Datasäkerhet i Visiba Care

  • All datalagring som hanteras i Visiba Care sker på servrar i Sverige
  • Stöd för olika autentiseringslösningar, bl.a. BankID, SITHS, Freja eID+ och sms-verifiering
  • Visiba Care är CE-märkt och följer GDPR och PDL
  • All data ägs av er
  • Ni styr själva hur länge data får lagras

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!