Människan Tekniken

Svenskarna och digital vård

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Svenskarna och digital vård</span>

Svenskarnas inställning till digital vård är nyanserad och skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Men en femtedel av svenskarna uppger att de är mer positivt inställda till digitala vårdmöten nu, än innan covid-19-pandemin.

Under 2020 tog många vårdverksamheter ett språng i sin digitalisering och fler patienter än någonsin fick möjlighet att möta vården digitalt. För att ta reda på hur svenskarna upplevde digitala vårdmöten och automatiserade verktyg under 2020 har vi på Visiba genomfört en undersökning tillsammans med Kantar Sifo. Den bygger på ca 1 000 intervjuer med allmänheten och är riksrepresentativ.

En spegling av vår tid

Digitaliseringen inom vården är fortfarande i sin linda och det är rimligt att anta att svenskarnas inställning till digitala vårdmöten år 2020 reflekterar en ovana att möta vården digitalt, en omognad i de digitala arbetssätten och den pågående covid-19-pandemin. Vi ser med spänning fram emot att ställa samma frågor om ett, fem eller tio år, för att se hur inställningen till digital vård förändras över tid.

De främsta fördelarna med digitala vårdmöten enligt svenskarna i denna undersökning är:

  • att slippa resa när man är sjuk.
  • den begränsade risken för smitta och infektioner.
  • kortare väntetider och/eller att få hjälp när det passar en själv.

Möjligheter och utmaningar

Undersökningen ger en bild av vad vi behöver tänka på för att framtida digitala vårdmöten ska bli så bra som möjligt. En ljuspunkt är att drygt var tredje svensk uppger att de tror att automatiserad informationsinsamling inför ett vårdbesök hjälper vårdpersonalen att förbereda sig bättre. En av fem känner sig helt trygg med att beskriva sina besvär för en chattbot, trots att fenomenet är så nytt. Men det finns mycket kvar att göra när det handlar om att patienterna ska känna sig trygga med tekniken och lita på systemens säkerhet.

Generellt mindre trygga digitalt

Bara var femte svensk känner sig lika trygg i ett digitalt möte som i ett fysiskt möte med vården. Att det ser ut så är inte konstigt, med tanke på hur lång erfarenhet mänskligheten har av fysiska möten i jämförelse med det ögonblick i historien där vi har kommunicerat digitalt. Men de som provat digitala vårdmöten är betydligt mer positiva till digitala vårdbesök, det visar en liknande undersökning från Storbritannien under samma period*. Det bådar gott för framtiden!

Skillnader i olika åldersgrupper

När det gäller den äldsta åldersgruppen, 65–79 år, är det bara en av tio som känner sig lika trygg i ett digitalt vårdmöte som i ett fysiskt möte. Detta stärker en bild som vi har sedan tidigare; att äldre ofta är skeptiska till tekniken och föredrar ett fysiskt möte. Bara 8 % i denna grupp väljer hellre ett digitalt möte (om möjligt) än ett fysiskt möte p.g.a. smittorisk. Tittar vi på hur det faktiska användandet ser ut i vår plattform, står denna grupp endast för 2,2 % av interaktionerna (allt från bokningar till videosamtal och meddelanden) under en tvåmånadersperiod i slutet av 2020. Då sätts plötsligt de andra låga siffrorna i ett nytt ljus: det verkar vara fler i denna åldersgrupp som kan tänka sig ett digitalt vårdmöte, än vad det är som faktiskt genomför ett.

De optimistiska 30+

De som känner sig mest bekväma med att boka och genomföra digitala vårdmöten är ”föräldragenerationen” i åldern 30–49 år. Där svarar 40 % att de tycker att digitala vårdmöten underlättar för dem när de ska söka vård, i jämförelse med medeltalet som är 33 %. Här är en grupp som visar ett mönster av att vara mer positiva än genomsnittet till digitala verktyg, som litar mer på att de är säkra och upplever att de kan hjälpa till att uppnå bättre vård. I Visiba Care står denna grupp för hela 45,4 % av alla interaktioner (totalt 50 000) under den beräknade perioden.

Uppfödda online

Det kan tyckas lite förvånande att det inte är den yngsta, mest digitalt vana, gruppen mellan 18–29 år som är mest positiva till digitala vårdmöten och automatiserade lösningar. Det är ingen jättestor skillnad i jämförelse med åldersgruppen över, men det är ändå en något svalare inställning än förväntat. Det här är en viktig insikt för arbetet framåt, eftersom denna grupp kommer att behöva ta till sig nya lösningar för att resurserna ska räcka till på lång sikt.

 

* Digital transformation for everyone: Ensuring more adults experience the benefits of NHS online consultations, Visba Care, 2020