ungdomsmottagning Nya arbetssätt

UM Skåne online

Anna-Lena Kärrstrand

Hur går man tillväga när man vill starta en digital ungdomsmottagning? Ett tips är att lyssna på andra som har kommit igång och lära av deras erfarenheter. I vårt inspelade webbinarium samtalar Andreas Larsson från Visiba Care med projektledaren Anita Skoglund om hur det gick till när Region Skånes ungdomsmottagning startade sin digitala verksamhet.

I september 2017 lanserades UM Skåne online, Region Skånes nya ungdomsmottagning på nätet. Via appen UM Skåne online kan unga mellan 12 och 23 år träffa barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer i ett videomöte via drop-in, utan att behöva boka tid i förväg.

Hur började då arbetet och hur kom de fram till att de ville starta en digital mottagning? Vilka roller bör involveras i ett sådant projekt? Hur förbereder man sig på bästa sätt? Och vilka insikter och lärdomar kan man ge vidare till andra som vill komma igång? Anita Skoglund har varit projektledare i denna satsning och delar med sig av sina erfarenheter i ett samtal med Visiba Cares egen Andreas Larsson.

New call-to-action