Nya arbetssätt

VGR väljer Visiba Care för sin storsatsning på digitala vårdmöten

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >VGR väljer Visiba Care för sin storsatsning på digitala vårdmöten</span>

Västra Götalandsregionen har genom en upphandling valt Visiba Care som leverantör av sin videotjänst för digitala vårdmöten. Avtalet innebär att samtliga vårdgivare inom regionen inom en snar framtid kommer att ha möjlighet att träffa sina patienter på distans via video.

VGR:s upphandling av videotjänst för digitala vårdmöten blev klar i augusti och E-hälsoföretaget Visiba Care, som utvecklat en plattform som gör att vårdgivare kan öppna egna digitala mottagningar, valdes som leverantör.

Efterfrågan på digital vård har ökat explosionsartat, vilket märks såväl genom de privata nätläkarbolagens framgångar som en starkt ökad satsning bland de traditionella vårdgivarna i Sverige. VGR:s upphandling av videomöten innebär ett genomslag för möjligheten att på bred front låta såväl offentliga som privata vårdgivare möta patienternas krav på ökad tillgänglighet via digitala besök

- säger Johan Gustafsson, VD och medgrundare på Visiba Care.

VGR var ett av de första landstingen som började arbeta med digitala vårdmöten, och samarbetet med Visiba Care startade redan 2016. Då lanserade Närhälsan Sveriges första digitala ungdomsmottagning baserad på Visiba Cares plattform, och drygt ett år senare följde ytterligare en app för videobesök inom primärvården. Med den nya upphandlingen tar VGR nu steget mot nästa nivå och ger samtliga vårdgivare inom regionen möjlighet att möta sina patienter via video.

Vi är glada att nu kunna fortsätta vår resa mot ett flexiblare sätt för våra patienter att komma i kontakt med vården. Vi vet att denna typ av tjänst är efterfrågad av våra verksamheter och patienter och ser framemot en snabb utveckling av den digitala vården

- säger Anette Åquist Falkenrot, avdelningschef för vårdens digitalisering på Västra Götalands läns landsting.

Avtalet tecknades med Visiba Cares partner ATEA och har en avtalsperiod på upp till fem år.

För mer information kontakta:

Johan Gustafsson, VD Visiba Care
Telefon: +46(0)706 17 72 01
Email: johan.gustafsson@visibacare.com