Kommun

Visiba Care inleder fördjupat samarbete med Närhälsan och hemsjukvården i Lysekil

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visiba Care inleder fördjupat samarbete med Närhälsan och hemsjukvården i Lysekil</span>

Patienter som vårdas i hemmet kommer genom Visiba Care få möjlighet att möta sin läkare digitalt tillsammans med hemsjukvårdens personal. Syftet är att öka tillgängligheten och att ge patienten en större möjlighet att vara delaktig i sin egen vård.

Att även anhöriga kan ansluta till det digitala mötet genom den flerpartslösning som finns i Visiba Care ses som en stor fördel. Genom samarbetet mellan hemsjukvården och Närhälsan får även de patienter som annars kanske inte känner sig helt bekväma med den nya tekniken, ta del av dess fördelar.

För oss på Visiba Care innebär samarbetet ett stort kliv i rätt riktning. För att verkligen kunna nyttja digitaliseringens kraft fullt ut behöver gamla arbetssätt ses över och nya arbetssätt prövas. Det krävs mod att våga gå i bräschen för den utvecklingen, och det har våra samarbetspartners verkligen visat. Därför är vi otroligt glada att få vara med och följa den här satsningen, som vi tror kommer att bli en självklar del i hur framtidens vård bedrivs.

– Johan Gustafsson, VD Visiba Care


Samverkande sjukvård stöttar pilotprojekt med digitala vårdmöten

Att möta sin doktor digitalt blir allt vanligare. Via en smartphone eller dator kan man snabbt komma i kontakt med en läkare för sina besvär. Men för alla är ny teknik inte lika enkel och tillgänglig. Patienter inskrivna i hemsjukvård har inte alltid möjlighet att identifiera sig via mobilt bank-id eller tillgång till smartphone eller dator. Därför kan den stora nyttan av nya tekniska lösningar inom vården inte alltid nå denna patientgrupp. Dessa patienter har dessutom ett kontinuerligt vårdbehov och det viktigaste för dem är inte alltid att få träffa en läkare snabbt utan snarare att få träffa just sin läkare som känner till deras sjukdomshistoria och vårdplanering.

Nu drar hemsjukvården i Lysekil och Närhälsan Lysekil vårdcentral nytta av ny teknik i ett projekt för att förbättra tillgängligheten till läkare för sina hemsjukvårdspatienter. Tillsammans med sjuksköterska ska hemsjukvårdspatienter få möjlighet att träffa sin doktor i ett videosamtal. Framöver kommer även anhöriga att kunna bjudas in att delta i videosamtalet.

Jag hoppas att vi genom att erbjuda digitala vårdmöten kan öka vår tillgänglighet

– Elin Hansson, vårdcentralchef, Närhälsan Lysekil vårdcentral

Precis som tidigare kommer vårdcentralsläkaren att göra fysiska hembesök hos sina hemsjukvårdspatienter. Men vid vissa tillfällen när patienter behöver träffa sin läkare behöver besöket inte vara fysiskt – det kan till exempel handla om en uppföljning av medicinjustering eller en sårbehandling. Videosamtalet ger en visuell kontakt mellan läkare och patient vilket innebär en kvalitetshöjning av ett vanligt telefonsamtal.

Genom digitala vårdmöten får patienten en mer personcentrerad vård där hen kan föra sin egen talan och ses som en viktig samarbetspartner i sin vård och behandling

– Anette Helander, enhetschef för hemsjukvården i Lysekil

Hemsjukvården och Närhälsan Lysekil vårdcentral genomför tillsammans satsningen på digitala vårdmöten med stöttning av Samverkande sjukvård, Västra Götalandsregionen, Närhälsan Online och Visiba Care, företaget bakom den plattform som används för digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen. Planeringen inför projektet har pågått länge och nu närmar sig starten den 20 november!

Genom att sjuksköterskan är med och stöttar hemsjukvårdspatienten i det digitala vårdmötet tas de möjligheter som tekniska hjälpmedel erbjuder till vara, även för patienter som kanske inte kunnat nyttja det på egen hand. På så sätt bidrar digitala vårdmöten i Lysekil till en mer jämlik vård!

Nyheten finns att läsa i original här