Visiba

Visiba Care möjliggör digitala vårdbesök för kliniker anslutna till Boka Doktorn

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visiba Care möjliggör digitala vårdbesök för kliniker anslutna till Boka Doktorn</span>

Boka Doktorn integrerar Visiba Cares teknik för digitala vårdmöten som en del av sitt erbjudande och ger därigenom fler vårdgivare möjligheten att kunna möta patienter digitalt. Planen är att lansera utökade moduler, initialt videomöte, under kommande kvartal. Genom integrationen kommer de ca 1 000 kliniker som redan idag är anslutna till Boka Doktorn kunna aktivera digitala vårdmöten som ett komplement till fysiska vårdbesök.

Andelen digitala vårdmöten ökar snabbt i takt med att allt fler människor upptäcker fördelarna med att kunna möta vårdgivare digitalt. Inom kort kommer de kliniker som är anslutna till Boka Doktorn kunna välja att aktivera modulen videomöten i Boka Doktorns plattform. Detta möjliggörs genom integrationen med Visiba Care, Sveriges ledande lösning för digitala vårdmöten.

Vi brinner för att kontinuerligt hjälpa våra kunder att effektivisera och förbättra sina verksamheter. Samarbetet med Visiba Care möjliggör en naturlig utveckling av vår plattform och vårt erbjudande till våra kunder. Genom att Visiba Care integreras in i vår plattform erbjuds våra kunder en sömlös funktionalitet där de kan möta sina patienter digitalt när detta skapar värde

– Tor Friman, vd på Boka Doktorn.

För Visibas Care innebär samarbetet med Boka Doktorn framför allt möjligheten att nå ut till nya segment, betydligt fler vårdgivare och därmed fler patienter.

Mindre vårdgivare kan ha svårt att göra de investeringar som krävs för att komma igång med digitala vårdmöten. Genom Boka Doktorn ges dessa vårdgivare möjlighet att möta sina patienter digitalt via vår plattform, som vanligtvis används av stora vårdorganisationer med mer komplexa vårdflöden. Detta rimmar väl med vår vision att alla människor ska kunna möta vården digitalt när detta är möjligt

– Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

För mer information kontakta:

Johan Gustafsson
Vd Visiba Care
Mobil: +46 (0)706 17 72 01
Email: Johan.gustafsson@visibacare.com

Tor Friman
Vd Boka Doktorn
Mobil: +46 (0)727 13 13 99
Email: tor.friman@bokadoktorn.se

Om Boka Doktorn

Boka Doktorn grundades 2005 med ett starkt fokus på att förkorta administrativa processer och effektivisera vårdverksamheter med digital teknik. Boka Doktorn har sedan dess utvecklats till en samarbetsplattform med en helhetslösning för hantering av vårdärenden. Transparensen i bokningar och all information och kommunikation kring ett vårdärende skapar mervärde för såväl vårdgivare, vårdbeställare och patient. Boka Doktorn är verksamma i Sverige, Danmark och Norge och är idag Sveriges ledande samarbetsplattform för beställare och utförare av försäkringssjukvård. Läs mer på www.bokadoktorn.com