Blogg

mässor
blogg
26 februari 2019

Framtidens sjukvård – med patienten i fokus

I slutet av januari besökte vi Framtidens sjukvård, ett event arrangerat av Dagens Medicin där olika aktörer inom vård och omsorg kunde mötas, diskutera och lyssna på presen­tationer kring ämnet. Det var många intressanta föredrag och samtal att ta in, men samtidigt var det hög igen­kännings­faktor på många av de ämnen som disku­terades.  Det som gjorde starkast intryck var ett tydligt fokus på patienten.

press
19 februari 2019

Visiba Care möjliggör digitala vårdbesök för kliniker anslutna till Boka Doktorn

Boka Doktorn integrerar Visiba Cares teknik för digitala vårdmöten som en del av sitt erbjudande och ger därigenom fler vårdgivare möjligheten att kunna möta patienter digitalt. Planen är att lansera utökade moduler, initialt videomöte, under kommande kvartal. Genom integrationen kommer de ca 1 000 kliniker som redan idag är anslutna till Boka Doktorn kunna aktivera digitala vård­möten som ett komplement till fysiska vårdbesök.

mässor
blogg
4 februari 2019

MVTe 2019 – kommunal vård och omsorg i fokus för digitalisering

Ingen har väl missat att digitali­seringen av vården börjar på komma igång på allvar. Men inom den offent­ligt drivna vården hamnar ofta fokus på land­stingens möjligheter och utmaningar. Digitali­seringen inom kommunal vård och omsorg har hamnat lite i bak­grunden, trots stora behov av nya lösningar som kan leda till både ökad kvalitet och effekti­vitet. Det är därför välkommet att se nya initiativ, som utgår från kommunernas behov. År 2015 grundades MVTe (Mötes­plats välfärds­teknol­ogi och e-hälsa), en konferens och mässa där represen­tanter för Sveriges kommuner kan utbyta erfaren­heter och möta innovatörer inom hälso- och sjukvård.

mässor
blogg
30 januari 2019

CES 2019 – på spaning mot framtidens vård

I vår tidigare bloggpost summerade vi det som varit. Nu vänder vi blad och blickar framåt, mot framtidens vård. Under årets andra vecka åkte Visiba Cares utvecklings- och produktteam till världens största elektronikmässa i Las Vegas. Consumer Electronics Show (CES) ordnades i år för 51:a gången och digital hälsa är ett av dess fokusområden. Visiba Care var på plats för att bevaka trenderna och inspireras av vad som är på gång i branschen. Hundratals intryck (och 434 376 steg på stegräknarna) har resulterat i fyra punkter samt en övergripande spaning om framtidens vård. 

blogg
14 januari 2019

Vad hände inom digital vård 2018? Vi har summerat 7 punkter

2018 var ett händelserikt år, inte minst när det gäller utvecklingen av digital vård i Sverige. Vi har sett ett antal bevis på den digitala vårdens genomslagskraft – regeringens tilläggsdirektiv för digital vård i utredningen ”Ordning och reda i vården”, den intensiva debatten i media kring digital vård och inte minst att ordet ”Nätläkare” kvalificerade sig till Språkrådets nyordslista. På Visiba Care har vi funderat över vilka förändringar som lämnat störst avtryck och har summerat dessa i sju punkter.

blogg
3 januari 2019

5 tips på hur vårdgivare kan minska antalet uteblivna besök

Uteblivna besök inom vården är ett växande problem. Och det är dyrt – inom Västra Götalandregionen beräknas kostnaden under 2018 uppgå till drygt en halv miljard kronor. Så vad kan man göra för att minska problemet? Vi har listat fem tips som kan hjälpa.

mässor
blogg
17 december 2018

5 insikter från IT i vården-dagen 2018

Hur kan IT och teknik hjälpa vården att utvecklas och rustas inför framtidens utmaningar? För att få reda på mer om detta besökte vi IT i vården-dagen i Stockholm den 11 december 2018. Vi såg fram emot inspirerande seminarier kring olika initiativ och trender inom e-hälsa och spännande diskussioner med andra aktörer inom branschen. Om våra förväntningar uppfylldes? Absolut! Vi har tagit del av enormt många värdefulla insikter och har valt ut 5 som vi tycker är lite extra värda att lyfta.

press
26 november 2018

Region Örebro väljer Visiba Care – breddar möjligheter för digitala vårdmöten i den offentliga vården

Region Örebro län har genom en upphandling valt Visiba Care som leverantör av en plattform för digitala vårdbesök. Avtalet innebär att fler patientgrupper inom både primär- och specialistvården kommer få möjlighet att möta vårdpersonal online redan nästa år. Tillsammans med Västra Götalandsregionen är Region Örebro den andra regionen i rad som på kort tid valt Visiba Cares plattform.

blogg
21 november 2018

Digitalisering inom vården – vad händer i grannlandet Norge?

Var står våra grannländer i digitalisering av vården? Den 13–14 november var vi på EHiN i Oslo för att höra mer om detta. Förra årets EHiN handlade mycket om stora nationella projekt, säkerhet och integritet, välfärdsteknologi och en dos av AI och robotar.  I år gavs mycket mer utrymme för patientperspektivet och vad invånarna faktiskt förväntar sig av vården i form av digitala hjälpmedel, både vid vårdinstitutioner och i vård i hemmet.

press
1 november 2018

Visiba Care lanserar ny version av sin populära tjänst för digitala vårdmöten

E-hälsoföretaget Visiba Care har släppt sin största uppdatering sedan starten 2014. Arbetet med releasen har pågått i drygt ett år och i nära samarbete med vårdpersonal. Vårdgivare som driver en digital mottagning genom Visiba Cares plattform har nu fått större frihet att själva göra anpassningar utifrån sina behov. Dessutom har gränssnittet blivit tydligare och mer intuitivt både för administratörer och vårdpersonal.

A good intrtext goes here
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666