Blogg

event
8 april 2019

Reflektioner från Vårdarenan 2019

I mitten av mars gick Vårdarenan av stapeln, ett 2-dagarsevent organiserat av Dagens Medicin Agenda med syfte att vara en mötesplats för alla som verkar inom svensk hälso- och sjukvård. Vårdarenan bjöd på blandat innehåll med panel­debatter och föreläsare från såväl Sverige som Finland och USA. Vi fick med oss mycket intressant kunskap och många exempel på att det inte är tekniken som är problemet för digitaliseringen – hindren finns på andra plan.

blogg
event
11 mars 2019

Digitala Vårddagen i Jönköping 2019

Den 5:e mars anordnade den digitala enheten Bra Liv nära i Region Jönköpings län ett event för speciellt inbjudna gäster med fokus på primär­vård och digitala vård­besök. Bland deltagarna fanns represen­tanter från de flesta landsting i södra Sverige, samt från ett antal privata vård­givare. Ulf Österstad, verk­samhets­chef för Bra Liv nära, var moderator och började dagen med att lyfta fram syftet för denna nya mötes­plats: "Vi vill skapa en plats där vi kan träffas och prata med människor som gör det här på riktigt, varje dag". 

blogg
6 juli 2017

​De digitala vårdbesöken är här för att stanna

Vi sammanfattar Almedalsveckan och bjuder på några roliga nyheter innan sommaren. Efter semestern kommer en ordentlig genomgång av det vi hört under veckan (som inte är slut än!).

blogg
29 september 2016

Framtidens Vårdcentral 2016

Uppdatering från "Framtidens Vårdcentral" i Stockholm september 2016. 

blogg
12 september 2016

Den svenska visionen för e-hälsa. Är det realistiskt?

Kan Sverige nå målet med att bli bäst på e-hälsa i världen 2025? Är det realistiskt att tro att vi kan uppnå det med tanke på hur långsamt digitaliseringen inom vården går?

blogg
8 augusti 2016

Region Östergötland öppnar ett flertal digitala drop-in-mottagningar

Inom Region Östergötland så tas nu steget att erbjuda digitala vårdbesök till patienter.

blogg
1 augusti 2016

Digitala vårdbesök på flera vårdcentraler i Sörmland

Under våren gick Hälsoval i Sörmland ut med ett erbjudande om att erbjuda videobesök med patienter till vårdcentralerna i länet.

blogg
8 juli 2016

Bäst på eHälsa 2025 - kommer Sverige att nå målet?

Regeringen har satt det ambitiösa målet att bli bäst i världen på eHälsa 2025, och den logiska frågan att ställa, och som också ställs vid ett flertal tillfällen under Almedalsveckan, är om målet kommer att nås. Det är många som får frågan och svaren varierar. Anledningarna till varför man svarar som man gör är många, och vi kommer att återkomma till en debatt där dessa saker diskuterades.

blogg
6 juli 2016

Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?

Som nämndes i den senaste bloggposten så är ersättningsmodellerna en fråga som de flesta diskuterar, och att hitta ett svar på den frågan ska nog snarast ses som ett omöjligt projekt. När sjukvården ska göra förändringar och ta till nya sätt att arbeta så kommer frågan “men hur ska vi få betalt för detta då?” Jag hinner prata lite med Georg Engel, ansvarig för ersättningsmodeller inom SLL, och vi pratar om att förebygga ohälsa istället för att behandla sjukdom. Vi är överens om att det är dit det måste gå men inser båda två att det är svårt att mäta, och därmed att skapa modeller som uppmuntrar detta i den grad man hade önskat.

blogg
6 juli 2016

Den digitala patienten vs den icke-digitala läkaren - eller?

Under måndagen redovisade PWC resultatet från den enkätundersökning som de gjort om digital mognad inom sjukvården. Tidigare släppte de rapporten “Den digitala doktorn kan komma”, och har en utredning släppt som visar om vårdpersonalen är lika redo som patienterna. Kan den digitala doktorn komma? I dagens bloggpost gör vi några nedslag i några av de tidigare dagarna seminarium. Håll till godo.

A good intrtext goes here
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666