Blogg

press
19 februari 2019

Visiba Care möjliggör digitala vårdbesök för kliniker anslutna till Boka Doktorn

Boka Doktorn integrerar Visiba Cares teknik för digitala vårdmöten som en del av sitt erbjudande och ger därigenom fler vårdgivare möjligheten att kunna möta patienter digitalt. Planen är att lansera utökade moduler, initialt videomöte, under kommande kvartal. Genom integrationen kommer de ca 1 000 kliniker som redan idag är anslutna till Boka Doktorn kunna aktivera digitala vård­möten som ett komplement till fysiska vårdbesök.

A good intrtext goes here
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666