Blogg

blogg
29 september 2015
DHD.png

IT inom vården under Digital Health Days

Under föregående vecka anordnades Digital Health Days på Stockholmsmässan. Visiba Group var på plats för att ta del av vad som händer inom ehälsobranschen och för att diskutera hur ny teknik kan vara med och föra sjukvården framåt. Förutom talare så fanns också en kommentatorspanel som bestod bland annat av Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening och Elisabeth Nilsson från Humans for digital health. 

Under föregående vecka anordnades Digital Health Days på Stockholmsmässan. Visiba Group var på plats för att ta del av vad som händer inom ehälsobranschen och för att diskutera hur ny teknik kan vara med och föra sjukvården framåt. Förutom talare så fanns också en kommentatorspanel som bestod bland annat av Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening och Elisabeth Nilsson från Humans for digital health.  

 

 

Först ut bland föreläsarna var Doktor Brian Goldman, känd kanadensisk läkare och radioprofil. Han lyfte fram patientperspektivet som en viktig del i att utveckla vården. Han uppmanade branschen att vända på steken och tala med patienterna om hur de vill att de ska hanteras i sin kontakt med sjukvården. “Patients have everything to do with making healthcare better”, konstaterade han i sitt anförande. Vidare lyfte han fram problematiken med att de flesta sjukvårdssystem, och processerna inom sjukvården, utgår från, och har skapats av, sjukvårdspersonal. Det hade varit bättre att utgå från patientens behov och önskemål.

Jeroen Tas från Philips Healthcare lyfte fram smartphones som en applikation som sjukvården borde använda mer för att få tillgång till patienters hälsodata. Han menar bland annat att när något akut händer är det lättare att ställa en diagnos och ge rätt behandling med rätt information om patienten tillhands. Risken finns annars att den information man har endast består av ett antal fragment från tillfällen då personen ifråga varit i kontakt med sjukvården. Man måste närma sig patienten och utgå från dennes önskemål och förutsättningar. Han ser också möjligheterna att ny teknik, och det uppkopplade samhället, kan bidra till att den bästa kunskapen finns inom räckhåll oavsett var man bor, till exempel genom att kopplas samman i videosamtal. “Jointly innovate the health systems” avslutar han, och menar att det finns gott om företag och teknik för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för säker och trygg sjukvård.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
DHD.png
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666