Blogg

blogg
17 juni 2016
Värdet av digital teknik i den svenska vården.jpg

Hur ska hälso- och sjukvården klara av sitt framtida uppdrag?

Sveriges vårdgivare utför det uppdrag som de är ålagda att göra, och jobbar naturligtvis hårt för att människor ska må bra. Det borde ligga i varje politikers och tjänstemans intresse att detta arbete fortsätter, men att man också gör det möjligt att i detta arbete ha tillgång till den teknik som man använder sig av i alla andra av livets sammanhang.

I gårdagens Dagens Nyheter (16/6) fanns att läsa att sjukvården kunde spara upp till 180 miljarder kronor per år genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det är konsultbolaget McKinsey som släppt en rapport som påvisar att de stora investeringar som krävs för en bättre vård kommer att betala sig.
I rapporten går att läsa att personalen är mer positiv till ny teknik än patienterna, men att det krävs en stor omställning för att få genom det förändrade arbetssätt som förändringen innebär. Förutom de rent organisatoriska förändringarna som behövs ute i verksamheterna så krävs också omställningar såväl juridiskt som när det kommer till ersättningssystem. Detta är något vi från Visiba Care har lyft tidigare, och som du kan läsa mer om här. I DN:s artikel säger Pia Hardy på McKinsey att det finns regler som gör det svårt att införa ny teknik i vården och att det krävs förändringar för att stimulera vårdgivarna att införa nya lösningar.

De senaste dagarnas möten med vårdgivare understryker detta behov av förändring. Såväl i samtalet med offentliga som privata vårdaktörer inom primärvården så är ersättningssystemen en viktig fråga och en stor utmaning, och det finns få regioner som tagit konkreta inriktningsbeslut om hur till exempel ett digitalt möte ska inrapporteras för att märkas av i statistiken, eller för att någon ersättning ska kunna betalas ut. Vissa landsting likställer videobesök med ett telefonsamtal och andra landsting har överhuvudtaget inte med videobesök, och andra digitala kommunikationssätt, i sina ackrediteringsvillkor. Som vårdgivare krävs således både mod och ibland rentav en lite upprorisk ådra för att våga gå före och erbjuda nya sätt att möta sjukvården. Här tycker både vi och många av de vårdgivare som vi träffar att det krävs snabbare beslut, och att vårdgivarna får incitament för att arbeta med ny teknik, samt att man hos beställarna ger möjlighet för vårdgivare att rapportera in andra kontaktsätt än fysiska möten och telefonsamtal. Saknas dessa möjligheter så uteblir förändringarna, och de miljarder som kan sparas på digitaliseringen fortsätter att tära på landstingens ekonomi.

Sveriges vårdgivare utför det uppdrag som de är ålagda att göra, och jobbar naturligtvis hårt för att människor ska må bra. Det borde ligga i varje politikers och tjänstemans intresse att detta arbete fortsätter, men att man också gör det möjligt att i detta arbete ha tillgång till den teknik som man använder sig av i alla andra av livets sammanhang. Förändringen har redan börjat på plats efter plats, men de juridiska och ekonomiska systemen behöver komma ikapp så att vårdgivarna får större frihet att jobba med tillgänglig teknik i sitt arbete med sina patienter. Eller som Torsten Håkansta säger: – E-hälsosatsningar är ett måste om hälso- och sjukvården ska klara av sitt framtida uppdrag och kunna erbjuda högkvalitativ vård till alla.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Värdet av digital teknik i den svenska vården.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666