Blogg

blogg
14 september 2017

Lästips: Virtuella vårdbesök i primärvården

E-hälsa är på frammarsch inom primärvården. Många regioner och landsting har redan börjat arbeta med digital vård och det är rimligt att anta att allt fler (eller t.o.m. alla?) kommer att kunna erbjuda digitala vårdmöten inom en snar framtid. Men även om digitaliseringen är en självklar utveckling i dagens samhälle innebär det är ett skifte som kräver förändringar inom organisationen. Så var ska regioner och landsting börja om de vill arbeta vidare med detta initiativ? En bra idé är att ta del av region Skånes exempel.

Region Skåne gav Innovation Skåne i uppdrag att ta fram en förstudie för digitala tjänster inom primärvården. Utifrån intervjuer, möten och workshops med referensgrupper har Innovation Skåne undersökt behov och möjligheter, vilka lösningar som finns på marknaden samt hur primärvården idag använder digitala tjänster. Resultatet presenterades i rapporten Virtuella vårdbesök i primärvården – digitala lösningar och digitala vårdbesök och är intressant läsning för alla som är i startgroparna.

Vad bör man tänka på?

Rapporten innehåller en mängd relevant information om hur man kan förbereda sig inför implementering av digitala vårdlösningar. Bland annat går det att läsa om patientens och verksamhetens möjligheter och behov, vilka förutsättningar som krävs samt exempel på digitala lösningar som används idag (varav Visiba Care är en av de leverantörer som inkluderats :). Varje exempel följs av målbilder över förväntade effekter baserade på upplevd kvalitet hos patienter och medarbetare, lösningens skalbarhet samt frigjorda resurser. Dessutom listas konkreta frågor om vad som ytterligare bör undersökas inom dessa områden vid införandet av digital vård.

Inte bara ny teknik

Ett återkommande tema i rapporten är att digitalisering inom vården inte bara handlar om ny teknik ­– att erbjuda digital vård innebär en förändringsresa som bör drivas i nära samverkan med och som en integrerad del av primärvårdens övriga uppdrag. Implementering kräver inte bara analys av olika tekniska lösningar, utan även en gemensam syn på vad det innebär för organisationen, vårdpersonalen och patienten. Det kan kräva satsningar och förändringar i processer, roller och kultur inom organisationen. Till exempel innebär digital vård en uppdaterad syn på patientens egenförmåga, då en individanpassad vård med flera kommunikationskanaler ger patienten ökat inflytande och ansvar över sin hälsa.

Så läs igenom och fundera över om situationen hos er ser ut på liknande sätt. Kanske kan rapporten inspirera till analyser och målbilder av just er verksamhet.

Läs hela rapporten här

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666