Blogg

blogg
2 maj 2016
eHälsa med videobesök i vården.jpg

Många patienter som kommer in till sjukhuset behöver inte vara där fysiskt

Under 19-20 april närvarade ett team från Visiba Care på en mässa om eHälsa i London. På plats fanns det bland annat ett antal seminarium om telemedicin att välja på, och man diskuterade videovård och andra projekt där ny teknik används för att utveckla sjukvården.

Telemedicin visar goda resultat inom mental hälsa, högt blodtryck och dermatologi
Gerd Flodgren, Forskare på Nationella Departementet för folkhälsa i Oslo, berättade om en del projekt som genomförts på en utvald målgrupp inom sjukvården. Hon hänvisade till studier inom det telemedicinska området som har gjorts på patienter med hjärt- och kärldiagnoser samt på diabetespatienter, men menade också att det finns andra områden där man påvisat goda resultat med vård på distans. Inom områden som mental hälsa, högt blodtryck och dermatologi så visar studier att telemedicin ger mycket goda resultat.


Vi gör allt vi kan för att patienterna ska stanna hemma
Rachel Binks från NHS Airedale visade en del av deras omfattande arbete med vård på distans, och de har som uttalat mål att göra allt de kan för att hjälpa människor att stanna hemma, och att behandla dem säkert och tryggt med lösningar för vård på distans. “Många patienter som kommer in till sjukhuset behöver inte vara där fysiskt”. Vissa patienter har utrustats med surfplattor och det är många äldreboenden som kunnat stöttas genom videokonsultationer. De videosamtal som görs sker främst med äldreboenden och riktas inte till patienter i hemmet. Resultaten visar ändå att det finns stora vinster med att börja använda ny teknik, och att erbjuda nya sätt att tala med varandra inom sjukvården. Studien, som Rachel Binks hänvisade till, visade att antalet patienter som hänvisades till primärvården minskade med 40%. 55% av de konsultationer som gjorts har inte krävt någon ytterligare åtgärd, och 30% ledde till att ett recept skrivs ut.

Se möjligheterna med ny teknik
Teknologi levererar de största vinsterna genom att skapa nya vägar i vården, och ska man lyckas med att digitalisera vården så måste man börja med att bestämma hur man ska leverera vård och sedan designa de digitala verktygen för att stödja det nya vårdflödet. Det är svårt att behålla samma arbetsätt och tankesätt i övergången till användandet av ny teknik. Människor är redo för den nya, och mer digitala vården, och på sikt kommer man att kunna mäta de effekter som kommer av att fler och fler erbjuder ny teknik i sjukvården, vilket är ett måste för att påvisa att sjukvården är säker, hållbar och av god kvalité.

Gör videovård tillgängligt för fler
Precis som i Sverige så verkar det finna liknande utmaningar i UK, och det är lätt att de nya möjligheterna som uppstår med den nya tekniken isoleras till små projekt, eller att den teknik man använder inte är tillräckligt användarvänlig och patienttillvänd, så att det stannar vid att erbjudas innanför sjukvårdens väggar snarare än direkt till patienten. Vi ser naturligtvis positivt på alla de små studier som görs, men menar att det finns en stor grupp patienter som skulle få bättre och mindre detaljstyrd vård om de visste att tillgången till vården finns när de behöver den, och att det vore enkelt att få direktkontakt med sin vårdgivare direkt hemifrån, från semestern eller jobbet. Det är lätt att begränsa användandet av videosamtal till att tala mellan vård och vård, och från en fysisk plats där teknisk kunskap, och en fysisk utrustning finns på plats. Det är ett sätt att arbeta med vård på distans, men sjukvården både i UK och Sverige behöver också tänka enkelhet och användarvänlighet, för att hjälpa rätt patient i rätt tid, och oberoende av plats.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
eHälsa med videobesök i vården.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666