Blogg

Almedalen
blogg
event
6 juli 2019

Digital vård under Almedalen 2019

Med tanke på det senaste årets medie­rapportering hade man kunnat tro att semina­rierna inom ämnet digital vård och omsorg skulle handla om nät­läkare och patienternas över­konsumtion av vård. Vi hörde (tack och lov!) väldigt lite om detta. De aktörer som är verksamma inom området har gått flera steg längre och pratar om helt andra frågor.

press
17 maj 2019

Visiba Cares nyemission ska hjälpa vården att ta nästa digitala steg

Vårdpionjären Visiba Cares framgångssaga fortsätter. Nyligen tog det Göteborgs­baserade health tech­bolaget in 30 miljoner kronor i en nyemission. Med rejäla investeringar i teknik och organisation vill Visiba Care fortsätta vara en nyckel­spelare för den svenska vårdens digitali­serings­resa. Samtidigt har man under våren öppnat ett nytt kontor i Oxford för att inten­sifiera satsningen mot Storbritannien.

event
8 april 2019

Reflektioner från Vårdarenan 2019

I mitten av mars gick Vårdarenan av stapeln, ett 2-dagarsevent organiserat av Dagens Medicin Agenda med syfte att vara en mötesplats för alla som verkar inom svensk hälso- och sjukvård. Vårdarenan bjöd på blandat innehåll med panel­debatter och föreläsare från såväl Sverige som Finland och USA. Vi fick med oss mycket intressant kunskap och många exempel på att det inte är tekniken som är problemet för digitaliseringen – hindren finns på andra plan.

blogg
event
11 mars 2019

Digitala Vårddagen i Jönköping 2019

Den 5:e mars anordnade den digitala enheten Bra Liv nära i Region Jönköpings län ett event för speciellt inbjudna gäster med fokus på primär­vård och digitala vård­besök. Bland deltagarna fanns represen­tanter från de flesta landsting i södra Sverige, samt från ett antal privata vård­givare. Ulf Österstad, verk­samhets­chef för Bra Liv nära, var moderator och började dagen med att lyfta fram syftet för denna nya mötes­plats: "Vi vill skapa en plats där vi kan träffas och prata med människor som gör det här på riktigt, varje dag". 

mässor
blogg
26 februari 2019

Framtidens sjukvård – med patienten i fokus

I slutet av januari besökte vi Framtidens sjukvård, ett event arrangerat av Dagens Medicin där olika aktörer inom vård och omsorg kunde mötas, diskutera och lyssna på presen­tationer kring ämnet. Det var många intressanta föredrag och samtal att ta in, men samtidigt var det hög igen­kännings­faktor på många av de ämnen som disku­terades.  Det som gjorde starkast intryck var ett tydligt fokus på patienten.

press
19 februari 2019

Visiba Care möjliggör digitala vårdbesök för kliniker anslutna till Boka Doktorn

Boka Doktorn integrerar Visiba Cares teknik för digitala vårdmöten som en del av sitt erbjudande och ger därigenom fler vårdgivare möjligheten att kunna möta patienter digitalt. Planen är att lansera utökade moduler, initialt videomöte, under kommande kvartal. Genom integrationen kommer de ca 1 000 kliniker som redan idag är anslutna till Boka Doktorn kunna aktivera digitala vård­möten som ett komplement till fysiska vårdbesök.

mässor
blogg
4 februari 2019

MVTe 2019 – kommunal vård och omsorg i fokus för digitalisering

Ingen har väl missat att digitali­seringen av vården börjar på komma igång på allvar. Men inom den offent­ligt drivna vården hamnar ofta fokus på land­stingens möjligheter och utmaningar. Digitali­seringen inom kommunal vård och omsorg har hamnat lite i bak­grunden, trots stora behov av nya lösningar som kan leda till både ökad kvalitet och effekti­vitet. Det är därför välkommet att se nya initiativ, som utgår från kommunernas behov. År 2015 grundades MVTe (Mötes­plats välfärds­teknol­ogi och e-hälsa), en konferens och mässa där represen­tanter för Sveriges kommuner kan utbyta erfaren­heter och möta innovatörer inom hälso- och sjukvård.

mässor
blogg
30 januari 2019

CES 2019 – på spaning mot framtidens vård

I vår tidigare bloggpost summerade vi det som varit. Nu vänder vi blad och blickar framåt, mot framtidens vård. Under årets andra vecka åkte Visiba Cares utvecklings- och produktteam till världens största elektronikmässa i Las Vegas. Consumer Electronics Show (CES) ordnades i år för 51:a gången och digital hälsa är ett av dess fokusområden. Visiba Care var på plats för att bevaka trenderna och inspireras av vad som är på gång i branschen. Hundratals intryck (och 434 376 steg på stegräknarna) har resulterat i fyra punkter samt en övergripande spaning om framtidens vård. 

blogg
14 januari 2019

Vad hände inom digital vård 2018? Vi har summerat 7 punkter

2018 var ett händelserikt år, inte minst när det gäller utvecklingen av digital vård i Sverige. Vi har sett ett antal bevis på den digitala vårdens genomslagskraft – regeringens tilläggsdirektiv för digital vård i utredningen ”Ordning och reda i vården”, den intensiva debatten i media kring digital vård och inte minst att ordet ”Nätläkare” kvalificerade sig till Språkrådets nyordslista. På Visiba Care har vi funderat över vilka förändringar som lämnat störst avtryck och har summerat dessa i sju punkter.

blogg
3 januari 2019

5 tips på hur vårdgivare kan minska antalet uteblivna besök

Uteblivna besök inom vården är ett växande problem. Och det är dyrt – inom Västra Götalandregionen beräknas kostnaden under 2018 uppgå till drygt en halv miljard kronor. Så vad kan man göra för att minska problemet? Vi har listat fem tips som kan hjälpa.

A good intrtext goes here
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666