Blogg

blogg
7 april 2016

Panelsamtal om primärvård

"Vi önskar ett modigare ledarskap i sjukvården och skulle gärna se att fokus lyfte från de hinder som finns till de möjligheter som finns."

I ett panelsamtal om var vi är och var vi ska så får vi in perspektiv både från anhöriga och läkare. Vi får höra att intentionen och viljan finns där ute på golvet för att få igenom ett skifte inom sjukvården.

Själva implementationen handlar mycket om att skapa entusiasm hos personalen så att de kan rekommendera dem till patienterna för att på det sättet få igång användandet. Ulf Österstad, läkare, pratar om att det stora paradigmskiftet handlar om att stödja patienten och poängterar att IT är en stödfunktion, ingen styrfunktion. Han uppmanar IT-avdelningar att gå ut på golvet, ut i verksamheten, och fråga vad man kan göra för dem så att de kan leverera en ännu bättre vård.

När panelen får frågan om vad de skulle göra om de vore kung för en dag och då lyftes ett antal önskemål fram. Emma Spak önskar ett modigare ledarskap i sjukvården och skulle gärna se att fokus lyfte från de hinder som finns till de möjligheter som finns. Hon önskade också att de bra idéer och initiativ som finns inte får hamna mellan stolarna och tappas bort i upphandlingar och snäva tolkningar av systemen. Ulf Österstad pekar också på att titta på det som går att göra och att hitta drivna projektledare som kan sättas samman med chefer som ger mandat att ta egna beslut och starta igång med nya saker. Från patienthåll så finns ett önskemål att vårdgivarna informerar om vilka tjänster som redan finns, och lär ut hur man använder det. Maria Hägglund, patientrepresentant, berättar om att hon haft tillgång till sin journal i tre år men det ingen inom sjukvården som frågar om hon tittar på den eller vad hon tycker om det. Martin Åström, sjukgymnast, hade gärna sett att man kunde kommunicera med sina patienter med textmeddelanden och inte låta patienten bli runtkopplad till olika personer och instanser inom sjukvården.

Avslutningsvis så är alla överens om att man tar vara på den energi och vilja som finns istället för att fokusera på alla de tappade sugar som finns ute i landet, och som uppstår på grund av långa processer och tröga organisationer. Panelen tycker också att det är dags för sjukvården att fokusera på patienten och låta denne vara med och dela sin resa och upplevelse av sjukvården för att på det sättet vara med och påverka sin egen sjukvård.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666