Blogg

blogg
5 november 2015
GabrielVikstrom.jpg

Patienten i centrum

När Gabriel Vikström, folkhälso- sjukvårds och idrottsminister, invigningstalade på Primärvårdskonferens 2015, berättade han att vi behöver ta intryck från hur andra har löst sina problem. Han lyfte fram två nationella exempel, där hemsjukvård och primärvård utvecklats med goda resultat, samt ett internationellt exempel där så kallade ASHA’s, Ackredited Social Health Activists, är med och sprider kunskap om hälsa och sjukvård i samhället.

Han lyfte också att det är viktigt att se patienten som en människa, och att möta varje patient på dennes egna villkor. Mats Olsson från Kairos Future berörde samma ämne när han pratade om patienten som en påläst aktör och medskapare istället för en tålmodig mottagare. Peter Berggren, läkare i Västernorrland, berättade att patienterna tycker att telemedicin är “skitbra”. De patienter som han träffar har hellre möten med en och samma doktor på distans än med olika doktorer i fysiska möten. Under rubriken “gemensamt ansvar utifrån patientens fokus” berättade en grupp medarbetare från Region Östergötland om hur patienterna i närvården i så stor utsträckning som möjligt vill stanna hemma. I det projekt som man genomfört har man haft synen att vårdcentralen är som ett flygledartorn varifrån man övervakar de plan som är i området. Man har gått från “individen i fokus” till “individens fokus”. 

Saskia Bengtsson, Distriktsläkare i Bankeryd, är inne på att ge läkaren möjlighet att ta sina beslut i större utsträckning istället för att vara detaljstyrd i sin yrkesroll. I kontakten med patienten är tillit grundämnet, och en läkare måste ha rätten att följa sitt hjärta och sin övertygelse när det kommer till att ge sina patienter den bästa tänkbara vården. Emma Spak, läkare och ordförande i SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) fokuserade på patientens behov och att dessa behöver vara basen för drömmen om sjukvården. Man behöver tänka på patienten och patientens resa. Vården är alltid småskalig och personlig och måste anpassas till de individuella behoven och förutsättningarna. Emma sa också att man måste våga tänka nytt och släppa in ny teknik och nya arbetssätt. 

Sir John Oldham underströk att sjukvården behöver bli en bransch i förändring och understryker att sjukvårdsbranschen är den enda bransch som inte transformerats av digitaliseringen. När det kommer till att sjukvården behöver förändras så nämner han definitionen av vansinne:

“Vansinne är att fortsätta göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat”.

I den andan fortsätter Drömmen om svensk primärvård i nästa bloggpost. 

Välkommen tillbaka!

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
GabrielVikstrom.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666