Blogg

blogg
24 november 2015
Träffa din läkare i ett videosamtal

Såväl patienter som läkare ser fördelar med videosamtal i vården

Läkaren Peter Antall, som arbetar med telemedicin och vård via videosamtal, berättar: 

“Det första jag gör är att titta på patientens ansikte. En persons ansiktsuttryck och kroppsspråk ger mig en förståelse för det allmänna tillståndet, som annars kan missas över telefon. Förutom det så ger videosamtal möjlighet att se till exempel utslag på huden eller om patientens halsmandlar är svullna. Det är viktiga tecken när jag ställer en diagnos.” 

I början av året genomfördes en undersökning om videosamtal i vården av det amerikanska företaget American Well och under sommaren följde vi själva upp med en marknadsundersökning inom samma område. Det amerikanska företaget American Well, som erbjuder möjligheten att träffa en läkare online, gjorde i våras en marknadsundersökning som visar att 64% av de 2000 tillfrågade var villiga att träffa sin doktor i ett videosamtal. Visiba Groups efterföljande undersökning visade att så mycket som 90% av de 2500 som svarade vill träffa sin vårdcentral online. I kommentarerna till svaren kunde man läsa till exempel “det skulle vara mycket mer bekvämt”, “väntetiden skulle bli kortare” och “då skulle jag inte behöva köra - det vore fantastiskt”.

Andra anledningar som människor uppgett till varför de ser videosamtal i vården som något positivt är att de vill spara tid och pengar, undvika smittsamma sjukdomar samt att de gärna stannar hemma när de inte mår riktigt bra.

“Att jag fick möjligheten till ett videosamtal spelade en stor roll för mig. Jag kunde se läkarens ansikte klart på skärmen och det kändes helt naturligt att prata med honom på video eftersom jag är van vid det med familj och vänner. När läkaren ville se ärret och observera rörelserna i mina tår så behövde jag bara lyfta upp foten till kameran på min laptop”.

Bland en del av läkarna finns också en stor optimism. Peter Antall, som arbetar med telemedicin och vård via videosamtal, berättar: 

“Det första jag gör är att titta på patientens ansikte. En persons ansiktsuttryck och kroppsspråk ger mig en förståelse för det allmänna tillståndet, som annars kan missas över telefon. Förutom det så ger videosamtal möjlighet att se till exempel utslag på huden eller om patientens halsmandlar är svullna. Det är viktiga tecken när jag ställer en diagnos.”
 

Vi på Visiba tror att sjukvården kan förbättras och att trycket på de fysiska mottagningarna kan minskas genom att arbeta med videosamtal. Vi ser att videosamtal i vården ger besparingar både när det kommer till tid och miljö, och är övertygade om att det kan bidra till minskad smittspridning i väntrummen. Det borde ligga i såväl politikers som vårdutförares uppdrag att prioritera frågan, och att möjliggöra för patienter att träffa sin vårdcentral online. 

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Träffa din läkare i ett videosamtal
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666