Blogg

event
8 april 2019

Reflektioner från Vårdarenan 2019

I mitten av mars gick Vårdarenan av stapeln, ett 2-dagarsevent organiserat av Dagens Medicin Agenda med syfte att vara en mötesplats för alla som verkar inom svensk hälso- och sjukvård. Vårdarenan bjöd på blandat innehåll med panel­debatter och föreläsare från såväl Sverige som Finland och USA. Vi fick med oss mycket intressant kunskap och många exempel på att det inte är tekniken som är problemet för digitaliseringen – hindren finns på andra plan.

blogg
event
11 mars 2019

Digitala Vårddagen i Jönköping 2019

Den 5:e mars anordnade den digitala enheten Bra Liv nära i Region Jönköpings län ett event för speciellt inbjudna gäster med fokus på primär­vård och digitala vård­besök. Bland deltagarna fanns represen­tanter från de flesta landsting i södra Sverige, samt från ett antal privata vård­givare. Ulf Österstad, verk­samhets­chef för Bra Liv nära, var moderator och började dagen med att lyfta fram syftet för denna nya mötes­plats: "Vi vill skapa en plats där vi kan träffas och prata med människor som gör det här på riktigt, varje dag". 

A good intrtext goes here
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666