Blogg

blogg
13 januari 2016
Träffa läkare i lugn hemmamiljö

Tre skäl till att virtuella läkarbesök kan vara bättre än fysiska

Kan virtuella läkarbesök vara bättre än fysiska? Vi har listat tre skäl till att så är fallet.

För bara ett fåtal år sedan så krävdes stor, komplicerad, och i de flesta fall väldigt dyr, utrustning för att kunna prata med varandra i videosamtal. De senaste åren har utvecklingen när det kommer till teknologi för videokonferenser och videosamtal gått fort och användandet har ökat drastiskt. Många använder den nya tekniken på daglig basis och det krävs inget mer än en smartphone för att kunna kommunicera med både bild och ljud med människor i hela världen.
När det kommer till vården så krävs det dock mer än enbart tillgänglighet. Där krävs en större försiktighet och en respekt för såväl den personliga integriteten som för den känsliga information som hanteras. Patienten ska känna sig trygg och vårdpersonalen ska känna att kvalitén i vården kan bibehållas eller förbättras. 

Sen är det naturligvis så, och detta är alla överens om, att videobesök inte kan ersätta alla fysiska besök. Men vad skulle det innebära om en del av besöken faktiskt gjordes över video?

I den amerikanska tidskriften ”Mobi Health News” tar man upp att ett genomsnittligt primärvårdsbesök pågår i 7 minuter. Och enligt många av våra kunder är inte ett videobesök bara ”bra nog”. Ibland är de till och med det det absolut bästa sättet att träffas på.

Videosamtal som ett komplementärt sätt att träffa sin patient kan innebära ett flertal fördelar:

1. Bekvämligheten hos både patient och utförare, som läkare och sjuksköterskor

Videobesök kommer exempelvis väl till hands när det gäller att träffa personer som har det väldigt jobbigt med att ta sig till en vårdcentral. Det kan det röra sig om personer som behandlas för depression, personer med en fysisk funktionsnedsättning, patienter som befinner sig i ett fängelse, eller de som potentiellt utgör en risk att skada sina psykiater eller annan vårdpersonal. Att i dessa fall komplettera med videosamtal kan innebära trygghet såväl för patient som för behandlare.

2. Ett virtuellt väntrum är bättre än ett fysiskt

Det är få som uppskattar att sitta i ett väntrum och vänta på en läkare eller sjuksköterska. Bortsett från den allmänna irritationen av väntan, är det problematiskt för sjuka människor att omge sig med andra sjuka personer. Detta gäller speciellt för äldre människor eller personer med nedsatt immunförsvar.

Varför skulle man inte kunna sitta hemma i lugn och ro och vänta på sin tur?

På ett sjukhus i USA har de infört ett virtuellt väntrum där de ersätter gamla tidningar med hälsorelevant information i form av animationer. Medan patienten väntar på sin tur har denne tillgång till specifikt framtaget material som har för avsikt att underhålla och utbilda patienten om olika hälsorisker.

3. Ökat engagemang tack vare skärmdelning

Videobesök tillåter inte bara patienter och läkare att se varandras ansikten under ett samtal. Genom ny teknologi kan man idag dela skärm med varandra och läkaren kan visa röntgenbilder, diagram och annan information som gör att patienten kan vara mer delaktig i samtalet och få ökad förståelse för sin sjukdomssituation.

Idag sker mycket av uppföljningen enbart via ett telefonsamtal och det är självklart att ett videosamtal, där ytterligare ett sinne kopplas på ger en djupare förståelse.

Här kan du läsa mer om vilka fördelar som finns med att mötas i ett videomöte.

I nästa artikel tittar vi vidare på de potentiella mervärden som den nya teknologin kan ge upphov till för vården.
Välkommen tillbaka!

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Träffa läkare i lugn hemmamiljö
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666