Blogg

blogg
27 maj 2016
Öka takten med digitalisering inom vården

Utgå från verksamheten, inte från IT

“Tiden är nu inne för det offentliga Sverige att sluta vänta, ta internet på allvar och själva börja göra saker.” Joakim Jardenberg tycker att takten med digitaliseringarbetet måste öka.

I Dagens Samhälle den 19/5 skriver Joakim Jardenberg , förändringsledare digitala lösningar SKL, en debattartikel under rubriken “Så ökar vi takten i digitaliseringsarbetet”. Han sätter fingret på många av de utmaningar som främst den offentliga sektorn står inför, och poängterar att digitaliseringen är ett faktum. Internet finns och det kommer att finnas resten av tiden vi människor finns, lever och verkar. Det är ingen idé att vänta längre, utan nu krävs det att företag, organisationer och andra samhällsaktörer anpassar sig till dagens teknik.“Välfärdens tjänster digitaliseras alltmer. Tiden är nu inne för det offentliga Sverige att sluta vänta, ta internet på allvar och själva börja göra saker. Den digitala förändringen sker inte i ett stort språng, utan när vi alla gör många små saker och lär av varandra.”

Något som vi ofta ser är att när steget ska tas att börja med videosamtal i vården så hamnar frågan i många fall hos IT snarare än hos de som arbetar i verksamheten. Vi anser att frågan om att erbjuda videobesök ligger mer hos verksamheten än hos IT-avdelningen. Precis som med andra digitala verktyg så handlar det om att göra livet bättre för patienterna, och de som arbetar med att möta patienterna. Då är det viktigt att inte IT blir en bromskloss, utan att det fungerar som en stödfunktion för de personer som i sin vardag möter friska och sjuka människor med olika behov och önskemål. Processerna för att få in digitala tjänster och arbetssätt behöver kortas mycket mer och man borde ta krafttag mot att låta föråldrade IT-system och långsamma IT-beslut sätta käppar i hjulen för utveckling.

IT- funktionen har många viktiga uppgifter och en viktig roll i att garantera säkerhet och vårdkvalité mot patienterna; en funktion som kommer bli alltmer viktig i en mer digitaliserad värld. Det krävs dock en stor förändring för att tillåta vården att följa med i den dynamiska, snabbt föränderliga värld vi lever i. Därför måste den primära funktionen hos IT-avdelningen vara att följa och stödja verksamhetens utveckling - inte motverka den.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Öka takten med digitalisering inom vården
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666