Blogg

blogg
30 juli 2015
VC-Mike.jpg

Varför Visiba Care? - ur en medelålders skolledares perspektiv

Idag kan du läsa ännu ett vardagsexempel från de erfarenheter vi har från mötet med sjukvården. Mike, en av grundarna till Visiba Group, arbetade som skolledare när han bestämde sig för att han ville prata med en terapeut. Dagens inlägg handlar om upplevelsen som ledde fram till den idé som vår tjänst Visiba Care grundats på.

Vi behöver se saker ur fler perspektiv

I många möten med vårdgivare i olika länder så har diskussionen ofta centrerats kring de organisatoriska omställningarna som ett införande av videosamtal kan innebära, de utmaningar som kan uppstå och de användningsområden som inte passar för videosamtal. Detta är saker som är viktiga att tänka kring och prata om samtidigt som det är viktigare att se mer på möjligheterna än på de saker som kan upplevas som hinder. När vi startade Visiba Group så var det möjligheterna som vi såg - att minska köer, att bli mer tillgängliga, att minska resandet till och från olika vårdmöten, att underlätta livet för människor - och vi kom först utifrån ett patientperspektiv och fick sedan, i våra möten med vårdgivare, en bredare syn på sjukvården och dess utmaningar och möjligheter.

Upptäckten om att videosamtal inte finns som alternativ

Mike, vid den tiden skolledare, och en av grundarna till Visiba Group, hade precis insett hur komplicerat det var att komma i kontakt med sjukvården. Det var 2013 och han kunde inte förstå hur det var möjligt att det saknades tidsbokningsmöjlighet på landstingets hemsida, att han var tvungen att ringa en telefonväxel för att boka en tid och att det var fyra veckors väntetid till en KBT-terapeut. När han gav som förslag att hålla mötet i video så blev det tyst i andra änden och det stod klart att det inte fanns som alternativ. Mike, som dagligen använde videosamtal med sina barn och sina vänner, och som skötte (och sköter) det mesta av sitt liv på nätet, var mer eller mindre i chock. Att man inte skulle kunna träffa en terapeut med hjälp av videosamtal förvånade honom. I Mikes möte med sjukvården stod det klart att det fanns en uppenbar klyfta mellan de tjänster man springer på i vardagen, med alla digitala funktioner och enkla appliceringar, och sjukvårdsbranschen - något måste göras.

Från idé till verklighet

Efter att idén väcktes så handlade det kommande året om sätta ihop ett team med rätt kompetens för att skapa en tjänst som kunde bygga, utveckla och erbjuda ett komplement till de sätt på vilka man möter vården idag. Intervjuer med läkare, sjuksköterskor, psykologer och sjukgymnaster, enkäter om människors möte med sjukvården, möten med ledningsgrupper och vårdföretagare fyller dagarna under de kommande månaderna. Och från att idén kläckt till att tjänsten lanseras i sin första version tog det ungefär ett år.

Mötet med vårdaktörerna

I februari 2014 påbörjades samtalen med den finska vårdgivaren Doctagon, ett företag som vill hålla sig långt framme när det kommer till användandet av ny teknik, och som ser videosamtal som en självklarhet i framtidens sjukvård. I samtalen med dem gick vi från att enbart ha ett patientperspektiv till att få en förståelse för hur vård på distans kan bedrivas utifrån vårdgivarens synvinkel. Under hösten träffade vi ett stort antal svenska vårdgivare, som fått komma med input och idéer, och vi insåg att det är många som ser att videomöten i vården kan vara en av de delar som kortar ner vårdköerna och gör vården mer tillgänglig för patienterna, samtidigt som det gör att en del patienter kan få snabb och bra hjälp utan att behöva ta sig till en fysisk plats.

Videomöten i vården - en realitet

Att videosamtal har använts i vården är ingen nyhet. Vi har bland annat skrivit om ett antal lyckade projekt i tidigare inlägg. Det vi upptäckte var dock att det inte har gjorts tillgängligt för gemene man, och att möjligheterna att möta sin vårdgivare i video fortfarande är undantag snarare än regel. Med vår tjänst ville vi göra det enkelt för vårdgivare att börja erbjuda konsultationer och rådgivning på video likväl som man erbjuder telefonrådgivning och fysiska möten. Vi ville göra varje vårdcentral lite mer digital, och möjliggöra för bland annat företagshälsovårdföretag att erbjuda sina kunder att träffas utan att behöva lämna kontoret. Tillsammans med den kompetens som vi fick från läkare och andra personer på Doctagon, och med hjälp av den input vi fick i våra möten med svenska vårdgivare, så kunde vi utveckla Visiba Care.

Så nu finns en tjänst som vårdgivare kan använda sig av och som möjliggör videosamtal med en läkare, sjuksköterska, terapeut eller annan yrkesgrupp inom sjukvården - precis som Mike tyckte att det skulle varit för två år sen.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
VC-Mike.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666