Blogg

blogg
21 oktober 2015
videosamtal_r_inte_science_fiction.jpg

Videosamtal är inte science fiction

I början av juli 2015 skriver Aftonbladet en artikel med titeln “Star trek”-tjänsterna snart i vården. Där beskrivs "den digitala hälsoboomen" med en del av de nya tjänsterna som kommit på marknaden. Videosamtal med läkare nämns som en av dessa.

I början av juli 2015 skriver Aftonbladet en artikel med titeln “Star trek”-tjänsterna snart i vården. Där beskrivs "den digitala hälsoboomen" med en del av de nya tjänsterna som kommit på marknaden. Videosamtal med läkare nämns som en av dessa.

Digital sjukvård inte längre science fiction
Författaren till artikeln lyfter fram det pågående året som det år då digital hälsovård slutar vara science fiction. Somliga delar troligen denna inställning samtidigt som det säkert finns andra som känner sig osäkra inför ny teknik, dess utmaningar och möjligheter. Självklart är det så att olika personer har kommit olika långt när det handlar om att ta till sig ny teknik och fortfarande finns en utbredd skepsis gentemot ny teknik och nya sätt att applicera tekniken på. Men jag vill understryka att inte göra det svårare än det är - ny teknik kan komplettera den yrkeskunskap och kompetens som finns inom sjukvården, och bli ett verktyg såväl för patienter som för yrkesutövare.

Sjukvården börjar använda den teknik som redan finns
Artikel författaren hänvisar till Sineva Ribeiro, vårdförbundets ordförande, och hon ser positivt på den tekniska utvecklingen samtidigt som hon också ser utmaningarna med den. John Nosta, som skriver om e-hälsa och ny teknik inom sjukvården, och som är kolumnist bland annat på Forbes, föreläste under Almedalsveckan och menade att digital hälsa inte är ett framtidslöfte utan att det handlar om ett genomförande av en teknik som redan finns idag. Detta gäller inte minst videosamtal, som många använder sig av till vardags i kontakten med familj och vänner.

Patrik Sundström, e-hälsoexpert på Sveriges kommuner och landsting berättar att ny teknik handlar om att öka såväl friheten som tillgängligheten. 

– I dag är vi vana vid att hantera det mesta i vårt liv via dator, telefon eller läsplatta. Om man har en kronisk sjukdom tycker jag inte att det är okej 2015 att behöva gå till vårdcentralen för att få kvitto på sitt hälsotillstånd, säger han.

Ungefär samma konstaterande gjorde vi 2013 när vi insåg att det inte var självklart, eller ens genomförbart, att kunna träffa sin läkare eller sjuksköterska i videosamtal. Från då till nu har det hänt en hel del men det är en bit kvar. Under tiden vi gjort vår resa har också sjukvården gjort sin. Det har lett till att öppenheten för nya lösningar verkar större och när det kommer till videosamtal så är möjligheterna många, liksom de positiva konsekvenserna om man integrerar det på rätt sätt i sin verksamhet. Minskade köer i väntrummen, minskad smittspridning, högre tillgänglighet, större flexibilitet, bättre vårdflöden och nöjdare patienter är några exempel.

Videosamtal är inte en ny teknik men med Visiba Care har vi skapat ett verktyg som är anpassat för vården, och som gör det möjligt att komma igång med videosamtal med patienter redan imorgon.

För vi håller med Patrik Sundström som, när det kommer till e-hälsa, menar följande: – Det handlar om att öka både friheten och tillgängligheten.

Videosamtal i vården är självklart 
Och precis som det står i artikeln så är 2015 ett år då digital hälsovård slutar vara science fiction, vilket inte minst gäller för videosamtal. Det är, som Stefan Wentjärvi på vårdföretaget Doctagon påpekar, “en självklarhet inom vården och en viktig del i vår strävan att vara det mest innovativa vårdföretaget i Finland”.

De flesta som läser detta är troligen inte i Finland, men jag är övertygad om att de kunder och patienter som du vänder dig till skulle uppskatta möjligheten att koppla upp sig i ett videosamtal med dig, dina kollegor eller dina anställda för att få en konsultation eller bedömning i ett stort antal fall då de behöver komma i kontakt med sjukvården.

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
videosamtal_r_inte_science_fiction.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666