Blogg

blogg
22 januari 2016
Läkare i videosamtal.jpg

Vilka mervärden finns det med vård på distans?

När det pratas om vård på distans tas det ofta upp exempel på att det framför allt är motiverat i glesbygden. Vi tror att fördelarna finns även i de fall när de geografiska avstånden inte är så stora. För vården och för patienterna men givetvis också för samhället i stort. I detta och i kommande inlägg kommer vi att lyfta några av de mervärden som finns när det kommer till vård på distans.

Resurser kan nyttjas bättre

Ett exempel som vi vill lyfta fram är taget från våra kunder inom företagshälsovården. De beskriver att mycket tid läggs på att fysiskt ta sig mellan deras egen mottagning och kundernas arbetsplats, och vice versa.

“Alla som har samtal på ett eller annat sätt, som sköterskor, läkare och terapeuter, kan använda sig av videosamtal. Med hjälp av videosamtal blir det flexibelt för våra kunder att ta kontakt med oss och det innebär kostnadsbesparingar i och med att man slipper transportera sig till och från vissa möten”. berättar Ulrika Karlsson, som är vd på Falkenbergs företagshälsovård

Genom att använda vård på distans på rätt sätt kan man minska behovet av att resa och därmed frigöra tid dels för de patienter som har störst behov av det fysiska mötet och för läkare och sjuksköterskor, som kan ägna sin tid åt annat än att transportera sig till möten som lika gärna hade kunnat ske på distans. Genom möjligheten att ha ett uppföljande möte via ett videobesök, där man går igenom rehabilitering, samtalar och så vidare, kan många onödiga resor undvikas.

Vi tror att vård på distans inte behöver innebära fördelar endast i de fall då det handlar om långa avstånd. Vinsterna för såväl vårdgivare som vårdtagare är stora redan när det handlar om små avstånd.

Läs även: Möjligheter och fördelar med videosamtal i vården

I nästa inlägg tittar vi på vilken påverkan videosamtal i vården kan få på samhället. 

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Läkare i videosamtal.jpg
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666