Blogg

press
19 februari 2019
boka_doktorn_pressrelease_3

Visiba Care möjliggör digitala vårdbesök för kliniker anslutna till Boka Doktorn

Boka Doktorn integrerar Visiba Cares teknik för digitala vårdmöten som en del av sitt erbjudande och ger därigenom fler vårdgivare möjligheten att kunna möta patienter digitalt. Planen är att lansera utökade moduler, initialt videomöte, under kommande kvartal. Genom integrationen kommer de ca 1 000 kliniker som redan idag är anslutna till Boka Doktorn kunna aktivera digitala vård­möten som ett komplement till fysiska vårdbesök.

Andelen digitala vårdmöten ökar snabbt i takt med att allt fler människor upptäcker fördelarna med att kunna möta vårdgivare digitalt. Inom kort kommer de kliniker som är anslutna till Boka Doktorn kunna välja att aktivera modulen video­möten i Boka Doktorns plattform. Detta möjliggörs genom integra­tionen med Visiba Care, Sveriges ledande lösning för digitala vårdmöten.

- Vi brinner för att kontinuerligt hjälpa våra kunder att effek­tivisera och förbättra sina verksam­heter. Samarbetet med Visiba Care möjliggör en naturlig utveckling av vår plattform och vårt erbjudande till våra kunder. Genom att Visiba Care integreras in i vår plattform erbjuds våra kunder en sömlös funktiona­litet där de kan möta sina patienter digitalt när detta skapar värde, säger Tor Friman, vd på Boka Doktorn. 

För Visibas Care innebär samarbetet med Boka Doktorn framför allt möjligheten att nå ut till nya segment, betydligt fler vårdgivare och därmed fler patienter. 

- Mindre vårdgivare kan ha svårt att göra de investe­ringar som krävs för att komma igång med digitala vård­möten. Genom Boka Doktorn ges dessa vård­givare möjlighet att möta sina patienter digitalt via vår plattform, som vanligtvis används av stora vård­organisa­tioner med mer komplexa vårdflöden. Detta rimmar väl med vår vision att alla människor ska kunna möta vården digitalt när detta är möjligt, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

För mer information kontakta: 

Johan Gustafsson
Vd Visiba Care
Mobil:+46 (0)706 17 72 01
Email: Johan.gustafsson@visibacare.com 


Tor Friman
Vd Boka Doktorn
Mobil: +46 (0)727 13 13 99
Email: tor.friman@bokadoktorn.se

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
boka_doktorn_pressrelease_3
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666