Blogg

press
17 maj 2019
Visiba Care Patientview Enterprise-1

Visiba Cares nyemission ska hjälpa vården att ta nästa digitala steg

Vårdpionjären Visiba Cares framgångssaga fortsätter. Nyligen tog det Göteborgs­baserade health tech­bolaget in 30 miljoner kronor i en nyemission. Med rejäla investeringar i teknik och organisation vill Visiba Care fortsätta vara en nyckel­spelare för den svenska vårdens digitali­serings­resa. Samtidigt har man under våren öppnat ett nytt kontor i Oxford för att inten­sifiera satsningen mot Storbritannien.

Nu står det klart att Visiba Care tar in ca 30 miljoner kronor efter sin nyemission. Rundan leddes av investment­bolaget Blue som tidigare investerat stort i Visiba Care. Deltog gjorde bland annat även investment­bolaget JCE Group, ängelinves­teraren Simon Josefsson samt bolagets vd och medgrundare Johan Gustafsson.

- Vi ser att marknaden utvecklas på ett positivt sätt i framförallt Sverige, Norge och Storbritannien. Kapitalet ger oss rätt förutsätt­ningar för att möta vårdens behov och fortsätta leverera värde till våra kunder, säger Johan Gustafsson, VD på Visiba Care. Företaget ska nu stötta ett antal av de svenska regionerna i bredd­införandet av digitala vårdmöten, där man nu också tar ett rejält grepp om specialistsjukvården.

Just nu utvecklas en funktion för flerparts­samtal som ska underlätta för vård­givare, patienter och andra deltagare vid gemensamma möten. Detta öppnar upp för nya användnings­områden inom bland annat företags­vård, specialist­vård och vård­planering. Ett annat fokus kommer vara att erbjuda fler lösningar som underlättar att dela kompetenser och öka samleveran­serna mellan olika verksamhets­områden för att kunna leverera en vård med patienten i centrum.

Visiba Care arbetar även med AI-lösningar inom vården och tittar på nya sätt att implementera tekniken ytterligare i sina tjänster. En lång­siktig mål­sättning är att kunna knyta till sig partners som kan utveckla vård­specialiserad AI som kan göra urval, ta fram underlag och stötta vård­personalen i det dagliga arbetet. Med den typen av teknik hoppas Visiba Care på en vårdform där 50 % av patient­interaktionerna görs digitalt och där vården är noga med att skapa värde för patienten. 

- Vår förhoppning är att morgon­dagens vård har ett tekniskt stöd genom oss som möjliggör att den blir mer proaktiv. Vi kan se att de delar av vården som tar sin utgångs­punkt i patienternas och användarnas behov har bäst förutsätt­ningar att uppnå den typen av resultat, säger Peter Tyreholt, Chief Product Officer på Visiba Care.

För mer information kontakta:  
Cornelia Broqvist, Head of Marketing & Communications
Telefon: +46 739 60 02 12
Email: cornelia.broqvist@visibacare.com

Vill du kommentera inlägget?

E-postadressen publiceras inte. Vi förbehåller oss rätten att ta bort spam, reklam och stötande kommentarer.
Visiba Care Patientview Enterprise-1
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666