Artikel

Digital vård under Almedalen 2018 – en sammanfattning

Dela

Almedalsveckan närmar sig sitt slut och vi börjar knyta ihop säcken. Det har varit rekord i antal evenemang – hela 4 378 seminarier presenterades i programmet, varav 507 inom kategorin vård och omsorg. Dagarna har varit intensiva, och vi på Visiba Care har varit både arrangörer och paneldeltagare men också nyfikna åhörare. Det har funnits en mängd intressanta programpunkter som handlade om vår hjärtefråga – digitalisering inom vården.

 

Vi har listat tre punkter som vi tycker sammanfattar debatterna kring digital vård i Almedalen 2018.

AI, AI, AI

Artificiell intelligens är utan tvekan ett av de hetaste ämnena i Almedalen 2018. Det presenteras som en självklar lösning för många av vårdens problem då AI snabbt kan hantera och samköra enorma mängder data, vilket kan leda till nya möjligheter och högre kvalitet. Men vad är AI egentligen? Alla vill ha det, men det är osäkert om alla pratar om samma sak när de använder begreppet. En tydligare definition vore önskvärd, men förhoppningsvis blir diskussionen mer konkret när den värsta hypen lagt sig.

Personcentrerad och nära vård

Många är överens om att framtidens vård behöver utgå från individ snarare än organisation. Det faktum att vi blir allt äldre samtidigt som det föds allt fler barn innebär att en omstrukturering krävs för att vårdens resurser ska räcka till. Ansvar måste flyttas över från vårdgivare till patienter och fokus måste läggas på hälsa och prevention snarare än på vård. Patienter kommer själva att behöva ta ansvar och ha kontroll över sin hälsa med hjälp av sensorer och digitala verktyg. Detta är en riktning som välkomnas av många – det tas upp i många seminarier och vi ser även många bärare av en knapp med texten ”spetspatient”, vilket är ett begrepp som doktoranden Sara Riggare myntat och som innebär ”en patient som har god kunskap om sin sjukdom och som därför själv får ta vissa beslut om behandlingen”

Utvecklingen går snabbt – och långsamt

Vi märker tydligt att debatten skiftat fokus under de senaste åren. För 2 år sedan existerade knappt digitala vårdbesök och många skrek efter tekniken. Idag finns tekniken på plats men det går minst sagt trögt att implementera inom den offentliga vården. Testprojekt tenderar att hamna på ”projektkyrkogården” istället för att gå vidare till nästa steg med breddinförande, även om de varit lyckade. Så vad krävs och hur ska man gå tillväga för att den offentliga vården ska börja digitalisera verksamheten på allvar? Frågan har diskuterats, men fokus behöver flyttas ännu mer från teknik till människor. Verksamhetsutveckling och riktlinjer kring organisation, strukturer och ledarskap behövs för att påskynda utvecklingen. Dessutom behövs incitament som uppmuntrar förändring och som får oss att våga ta risker. För att citera Patrik Sundström, e-hälsoansvarig på SKL: ”Det är inte den nya tekniken och de nya arbetssätten som är farliga, utan de gamla.”.

Den digitala vårdens utveckling inom offentlig sektor och dess förhållande till privata aktörer diskuterades även i vårt seminarium Hur ska landstingen konkurrera med nätläkarna?. I vår panel deltog vår vd Johan Gustafsson, Livia Holm från Kry, Ulf Österstad från Bra Liv nära och Göran Stiernstedt, regeringens särskilde utredare. Mer information om vad som sades samt filmat seminarium kommer snart!

New call-to-action

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård