Artikel

Studie visar positivt utfall för digitala möten inom primärvården

Dela

Förälder och barn i digitalt vårdmöte

Digitala vårdbesök och s.k. nätläkare har under de senaste åren skapat rubriker i media och väckt starka känslor på många håll. Men för att förstå vad denna nya mötesform faktiskt innebär och kan skapa för värde behövs fakta, erfarenheter och kunskap. Därför är det särskilt  glädjande att nu kunna ta del av forskningsrapporten Digitala vårdmöten med läkare av Felicia Gabrielsson-Järhult, Kristina Areskoug-Josefsson och Peter Kammerlind från Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Studien har genomförts på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Forskningen är baserad på en kvantitativ del, med 10 400 personer i region Jönköpings län som varit i kontakt med läkare digitalt via Min Doktor, Kry eller Bra liv nära (som använder Visiba Cares plattform för digitala vårdmöten), och en kvalitativ del, med djupintervjuer av 26 personer.

Vad är det då studien kommit fram till? För den vetgirige kan vi varmt rekommendera att läsa hela rapporten, men här följer en kort sammanfattning:

Vilka är det som söker vård digitalt?

När det gäller primärvård, är det framför allt unga personer som söker vård digitalt. Runt 70 % av patienterna är under 30 år. Många av dessa är under 12 år – en stor del vårdsökande är föräldrar som söker hjälp för sjuka barn.

Vad är orsaken till att man väljer ett digitalt vårdmöte?

Den främsta orsaken till att patienterna väljer att kontakta primärvården digitalt är att få tillgång till snabb och effektiv vård. Det ger dem frihet att välja tid och plats vilket förenklar deras livspussel. Ett exempel som lyfts är en ensamstående mamma med tre barn som har svårt att hinna med att vänta på vård och anpassa sig till specifika telefontider ”för man lever ett stressigt liv i ett stressigt samhälle”, och då är det till stor hjälp att kunna logga in och ställa frågor digitalt. Ett annat motiv till att kontakta vården digitalt är att kunna bidra till hållbarhet och hushålla med egna och med vårdens resurser.

Vad tycker patienterna om digitala vårdtjänster?

Patienterna visar sig vara väldigt positiva till att möta vården digitalt och anser att läkarna bemött dem effektivt och professionellt. Majoriteten skulle rekommendera andra att använda digitala vårdtjänster.

Kan ett digitalt vårdmöte verkligen ersätta ett fysiskt besök?

Ett särskilt intressant resultat, med tanke på det gångna årets intensiva debatter, är utfallet på frågan om patienterna varit i kontakt med vården på andra sätt före eller efter det digitala besöket. Studien visar att i 90 % av fallen räckte ett digitalt besök för att hjälpa patienten, som endast i enstaka fall behövde hänvisas vidare till ett fysiskt möte. Därigenom visar sig den ofta uttryckta oro, nämligen att digitala vårdbesök är ett onödigt steg som ändå oftast kräver ett fysiskt besök i slutändan, vara obefogad. Vi bör alltså kunna lita på patienterna ­– de allra flesta har bra koll och kan avgöra när ett digitalt möte lämpar sig eller inte.

Vilka besvär lämpar sig digitala vårdmöten för?

Det är ett brett spektrum av diagnoser som hanterats digitalt, de tio vanligaste står för 20 % av samtliga diagnoser. För det mesta rör det sig om mindre allvarliga åkommor, men likväl är det är något som patienterna behöver få vård för. Då är det fantastiskt att de kan få hjälp på ett effektivt och smidigt sätt utan att behöva ta sig till en fysisk vårdcentral. Utan att behöva resa, riskera långa väntetider eller smitta.

Sammanfattningsvis:

  • Inom primärvården är det framför allt unga som söker digital vård
  • Snabb och effektiv vård är främsta orsaken till att patienter väljer det digitala mötet
  • Patienter är positiva till den behandling de får i digitala vårdmöten
  • I 90 % av fallen kunde ärendet hanteras direkt i det digitala vårdmötet
  • Majoriteten av de besvär som behandlas digitalt inom primärvården är av mindre allvarlig natur

Studien påvisar tydligt att digitala vårdmöten skapar värde både för patienter och vårdverksamhet. Detta är också något som många av våra kunder kan vittna om. Läs mer om hur några av våra kunder inom primärvårdsektorn kommit igång med sina digitala vårdmottagningar.

Om du vill höra mer om hur digitala vårdmöten kan skapa värde för just er verksamhet, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Guide  Kom igång med er digitala mottagning Hämta guide
Cornelia Broqvist

Cornelia Broqvist

Inspiration

ARTIKLAR