Kombinera de bästa lösningarna för er, tillsammans med oss

Det räcker inte att människor kan mötas digitalt. Även systemen, tjänsterna och apparna de använder måste kunna kommunicera med varandra, för en trygg, smidig och sammanhållen vård. Vår plattform är enkel att koppla samman med andra lösningar som är viktiga för verksamheten och patienterna.

hcp-group-hands--shutterstock-609423461 (kopia)

Integrerade lösningar

Genom integrationer kan vi minska administrationen, spara tid, lyfta användarupplevelsen och öka patientsäkerheten. Vår plattform är väl förberedd för att kunna integreras med befintliga – och framtida – digitala verktyg. Självklart har vi öppna API:er. Visiba Care integrerar till exempel med 1177, tidböcker från olika journalsystem och Outlook.

Two happy people doing high five

Vi är helt säkra på att ni vill samarbeta med fler

Stäng inte dörren för ny innovation och smarta lösningar! Det är svårt, om inte omöjligt, att hitta ett system som löser alla behov. Vägen framåt är genom samarbete. Så att alla kan hjälpas åt och bidra med det de är bäst på!