Artikel

Tips om föreläsning: Hur kan framtidens läkare förberedas för arbete i en digitaliserad värld?

Dela

Idag råder det ingen större tvekan om att digitalisering och eHälsa kommer att vara självklara delar i framtidens vård. Men det är inte heller någon idé att hymla om att sjukvården kan vara en stor och tung apparat när det gäller förändringsarbeten. Att lyfta fram ämnet redan på läkarutbildningen, bland unga studenter varav de flesta idag redan besitter stor digital kompetens, är en utmärkt idé.

Så hur kan man då förbereda framtidens läkare för arbete i en digitaliserad värld? Hur bör utbildningen anpassas? Och vad behöver läkare kunna om eHälsa nu och i framtiden? Detta diskuterades under ett av Svenska Läkaresällskapets tisdagsmöten i september.

Vad behöver läkare kunna om eHälsa – idag och i morgon?

Patrik Georgii-Hemming, specialistläkare i klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset, höll en presentation utifrån denna fråga. Han poängterade att implementering av eHälsa inte har något syfte i sig självt utan ska ses som ett viktigt hjälpmedel som förbättrar verksamheten och hjälper läkare att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Digitala verktyg bör få samma dignitet i vården som kirurgernas skalpell och därmed kvalitetsgranskas och användas på motsvarande sätt. De kan radikalt förbättra kommunikation och information och ta fram samband mellan olika data. Bristande fokus på området kan faktiskt innebära en risk att patienten inte får den goda vård som de har rätt till.

eHälsa inom läkarutbildningen

Hur ser det då ut på läkarutbildningen? Får framtidens läkare utbildning om framtidens vårdverktyg? I dagsläget är svaret nej enligt Sami El Amrani, läkarstudent och initiativtagare till nätverket Läkarstudenter för Innovation och eHälsa. Han menar att digitala hjälpmedel idag endast undantagsvis används på läkarutbildningen, trots att studenterna själva är vana digitala användare. Inte heller diskuteras hur digital vård, som t. ex. videobesök, kan användas på bästa sätt.

Vad är då orsaken till detta? Tidsbrist är ett ord som återkommer i diskussionen. På vissa universitet har digitala hjälpmedel faktiskt köpts in men hamnar i ett skåp på grund av att lärare inte får tid att lära sig att lära.

Så vad kan då göras för att öka implementeringen av eHälsa inom läkarutbildningen och verksamheterna? Ett rimligt första steg är att avsätta öronmärkt tid för fortbildning i ämnet. Andra tankar som ventilerades var att arbetet med digital vård bör ses som ett krav snarare än ett val, att sänka ribban för att få med alla på tåget, skapa en plattform för att dela erfarenheter och se till att implementering av digital vård drivs av verksamheten snarare än IT-avdelningen.

Vi håller med. Det är av högsta vikt att avsätta tid för lärande, vilket också kan effektiviseras genom användandet av digitala redskap som t.ex webinars. Vi vill också poängtera att de mest lyckade implementationerna enligt vår erfarenhet är när verksamheten styrt digitaliseringen men i tätt samarbete med IT, som då har varit stöttande och dedikerade till att se till att tekniken funkar.

Slutligen vill vi nämna hur glada vi är över att denna typ av diskussionsforum arrangeras och delas online så att vi kan få ta del av andras engagemang, visioner och tankar om digital vård. För genom att lyfta olika frågor, bolla idéer, dela erfarenheter med andra och samarbeta kommer vi långt. Inom en snar framtid kommer vi själva att dela med oss av olika tips om hur man på bästa sätt kommer igång med sin digitala mottagning, baserade på våra egna erfarenheter och samarbeten.

Se hela föreläsningen här.

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård