Nordens ledande ehälsomöte

Visiba Care på Vitalis 2021

Under 2020 hjälpte vi drygt 1 500 mottagningar att komma igång med digital vård. Men många av våra kunder påbörjade sin förändringsresa långt innan pandemin drabbade världen. På årets Vitalis får vi höra flera av dessa berättelser.

Vitalis 2021

Här får du ett axplock av de fantastiska kundberättelser som vi haft förmånen att följa på nära håll de senaste åren. Dessa berättelser vittnar om de stora förändringar som sker inom den hälso- och sjukvården idag. Samtliga föreläsningar finns nu tillgängliga på vitalis.nu och kommer kunna ses under resten av året.

Bra Liv nära – 5 år av digital primärvård i offentlig regi

I denna föreläsning tar Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef, med oss på Bra Liv näras inspirerande resa från en digital mottagning med drop-in och videobesök till en verksamhet som idag hanterar en stor mängd digitala och automatiserade interaktioner och som utgör navet i region Jönköpings digitalt först-strategi för primärvården. Du hittar föreläsningen på Vitalis.nu.

Bra Liv nära - vårdapp

Från telefonsluss till flygledartorn – Region Jönköping

Region Jönköping har länge legat i framkant för den digitala omställningen av hälso- och sjukvården i Sverige. Det var här en av Europas första offentligt finansierade digitala primärvårdsmottagningar startade upp för fem år sedan (se ovan) och det var även här som man på bara några dagar klubbade igenom en digitalt först-strategi för primärvården när coronapandemin drabbade vårt land. I den här spännande föreläsningen berättar Johan Carlsson, utvecklingschef på Vårdcentralerna Bra Liv, och Mats Osbeck, utvecklingsledare och läkarstrateg inom staben Bra Liv, vad strategin innebär i praktiken och hur man tänker nå det högt uppsatta målet att 90 % av alla inkomna ärenden hanteras digitalt. Se föreläsningen på Vitalis.

AI – Vårdtjänst – Närhälsan Online

Sedan ca ett år tillbaka pågår ett utvecklingsprojekt inom Närhälsan Online där man undersöker hur artificiell intelligens kan tillämpas för att effektivisera det inkommande flödet i första linjens vård. I en föreläsning berättar Gudrun Greim, läkare och verksamhetsansvarig för Närhälsan Online, om syfte och mål med projektet, hur tekniken tagits emot av personalen och patienterna samt vilka lärdomar de dragit längs vägen. Vi får också höra om utfall och de möjligheter som man ser framåt. Efter föreläsningen intervjuas Gudrun av Erica Bonns, medicinskt ansvarig för utvecklingen av Red Robin, verktyget som tillämpas i projektet. Här hittar du föreläsningen i Vitalis program.

Patientflöde i vårdappen Närhälsan Online

Digitala uppföljningar inom rehabilitering i specialistsjukvården

Frisk Spesialist tillhandahåller tjänster inom specialistvård till tre av Norges stora sjukhus. Bland annat erbjuder de behandlingar inom psykisk ohälsa och rehabilitering för patienter som lider av fetma eller smärtproblematik. Många av behandlingarna pågår under en längre tid och kräver uppföljningar efter att patienten blivit utskriven. Redan innan pandemin drabbade Norge påbörjades ett pilotprojekt där man genom en kombination av fysiska och digitala besök ville öka tillgängligheten och skapa förutsättningar för tätare uppföljningar. I föreläsningen The rise of digital follow-up in rehabilitation programs – experiences from Frisk Spesialist, a provider of specialist health services in Norway” (på engelska), berättar representanter från Frisk om hur de kom igång och hur coronapandemin fick satsningen att snabbt gå från pilotprojekt till ett integrerat arbetssätt i verksamheten.

Mobiltelefon med chattdialog Frisk Utvikling