Artikel

5 insikter från IT i vården-dagen 2018

Dela

Hur kan IT och teknik hjälpa vården att utvecklas och rustas inför framtidens utmaningar? För att få reda på mer om detta besökte vi IT i vården-dagen i Stockholm den 11 december 2018. Vi såg fram emot inspirerande seminarier kring olika initiativ och trender inom e-hälsa och spännande diskussioner med andra aktörer inom branschen. Om våra förväntningar uppfylldes? Absolut! Vi har tagit del av enormt många värdefulla insikter och har valt ut 5 som vi tycker är lite extra värda att lyfta.

 

Vården befinner sig i ett paradigmskifte

Digitalisering och ny teknik som AI, Machine Learning och genomik skapar helt nya förutsättningar och möjligheter för vården. Framgångarna hos privata uppstickare visar på en digital mognad hos patienterna, som nu ställer än högre krav på tillgänglighet, delaktighet och ägandeskap till sina egna data. Men inom vårdsektorn i Sverige finns det fortfarande krafter som motverkar utvecklingen. I sitt brandtal lyfter Patrik Sundström från SKL flera exempel där dagens juridiska regelsystem går stick i stäv med politiska reformer och således motverkar dessa. Ändå vet vi att vi måste förändra vården för att kunna möta framtidens behov. Redan idag går 85 % av sjukvårdens resurser till kroniskt sjuka och inom de kommande 10 åren beräknas den del av befolkningen som är 85 år och äldre att öka med 44 %. För att hantera dessa utmaningar måste vi flytta fokus från reaktiv till proaktiv vård – från sjukdom till hälsa.

I samma anda resonerar Zayna Khayat, framtidsstrateg och hälsoinnovatör på Saint Elizabeth Health Care i Kanada, som i sin föreläsning uppmanar till att tala om Future of health snarare än Future of healthcare. Förflyttningen mot en mer personcentrerad och proaktiv vård påverkar inte bara när utan även hur och var människor kommer att vårdas. Framtidens patienter kommer i allt högre grad själva att kunna ha koll på sin hälsa på hemmaplan med hjälp av bl.a. sensorer, distansmonitorering och digitala besök. Det innebär att framtidens sjukhus sannolikt kommer att spela en helt ny roll. Redan idag finns sjukhus utan sängplatser, där patienterna lever hemma och endast besöker sjukhuset vid behov eller för särskilda kontroller. Denna förändring kommer även att i hög grad påverka var pengarna läggs i framtidens sjukvård. Idag läggs den största delen av kostnaderna inom hårdvara (t.ex. byggnader), medan framtidens vård kommer att byggas på mjukvara.

Digitalisera NU!

Något som hörs från flera håll på IT i vården-dagen är vikten av att komma igång med digitalisering. Det går inte att vänta längre om man vill möta omvärldens krav och förväntningar på en tillgänglig vård. Det gäller antingen att hoppa på tåget eller riskera att hamna långt efter. Sara Lewerentz är en av dem som tar upp detta när hon pratar om Vägen framför oss – vårdens förändringsresa. Som digitaliserings- och teknikdirektör på Västerbottens läns landsting har hon stor erfarenhet av vad regioner och landsting bör tänka på om de vill lyckas med sina digitaliseringsuppdrag.

Ledarskap, mål, mod, vilja och uthållighet

Dessa fem ord nämns frekvent när de som är igång och arbetar med digital vård delar med sig av sina erfarenheter. Tekniken finns ju på plats, det är beteenden, processer och tankesätt som behöver förändrats. Det är en utmaning att driva förändringsarbete, men genom att lyssna på andras insikter kan vi få bättre förutsättningar att komma vidare. Bra ledarskap, mod att komma igång, tydliga mål att arbeta gentemot, vilja till förändring och inte minst ­­­uthållighet är några nycklar.

Samarbeta med olika grupper och professioner!

Ensam är inte stark. För att lyckas i förändringsarbete behöver vi samarbeta och mötas över professionsgränserna. Nicke Svanvik, Innovations- och utvecklingsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, presenterar hur de arbetat för att möjliggöra en mer holistisk vård, där vården anpassar sig utifrån patientens behov och flöde istället för tvärtom. En viktig del i detta arbete var att arbeta interprofessionellt och interdisciplinärt och låta flera olika yrkesgrupper med olika specialiteter samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Även Cecilia Täkte, affärsområdeschef hälsa och sjukvård från Tieto, tar upp vikten av samarbete mellan olika grupper i presentationen Så har Norrbotten förbättrat samverkan och minskat utskrivningsklara dagar. I detta arbete har de låtit patienter, akademi och industri samarbeta och därigenom uppnått goda resultat.

Äntligen kommer statistiken!

Digitala vårdbesök har ju funnits i några år, men det är först nu vi får möjlighet att samla lite mer statistik kring dessa. I vårt eget frukostseminarium Utfall i digital vård – vilka lärdomar kan vi dra från insamlade data? pratade vår grundare Andreas Larsson och vår Medical Advisor Ulf Österstad om data som hämtats från flera landsting som arbetar digitalt. Visst är det intressant att det är ungefär samma åldersspann och könsuppdelning som nyttjar digitala vårdbesök som fysiska? Det är med andra ord inte bara yngre personer som kontaktar vården digitalt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är inte är en fråga om huruvida utan hur vi ska framtidssäkra vården genom digitalisering och ny teknik. Utvecklingen går snabbt framåt, och på nästa års IT i vården har många inom vården sannolikt tagit rejäla kliv framåt i digitaliseringsarbetet, särskilt de regioner som nu är på gång att breddinföra digitala vårdbesök. Vi hoppas att få höra mer om detta på IT i vården-dagen 2019!

Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

Inspiration

Hitta kunskap om digital vård