Inspiration

Digital transformation i en stor vårdorganisation

Med 55 000 anställda och nästan en miljon listade patienter är Västra Götalandsregionen Sveriges största vårdgivare. Men det är också en region som kommit långt när det gäller digital transformation. Idag erbjuder drygt 700 olika mottagningar digitala vårdbesök som komplement till fysiska möten, både inom primärvård och specialistvård.

Västkusten i solnedgång

Att lyssna på och lära sig av andras erfarenheter är ett sätt att undvika de vanligaste fallgroparna när man vill breddinföra ny teknik i en stor vårdorganisation. För i slutändan handlar digital transformation sällan om tekniken, utan om förankrade mål, verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Inom primärvården har Närhälsan Online lyckats uppnå toppbetyg på Google Play och App Store, och idag hyser appen inte bara den digitala mottagningen utan erbjuder även digitala ingångar till regionens övriga primärvårdscentraler.

Inom specialistsjukvården är det framför allt de mottagningar som riktar sig till barn och föräldrar som hittills lyckats bäst med omställningen. Att målgruppen uppskattar möjligheten att kontakta mottagningarna digitalt har varit en del av framgångssagan. En av dessa verksamheter är Amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Men det finns även andra framgångsrika verksamheter, som t ex. Hälsocoach Online, som vunnit flera priser för sitt fantastiska arbete inom rehabilitering av livsstilsrelaterade besvär.

Men hur driver man digital transformation i en så stor och komplex organisation? För att få en bättre förståelse intervjuade vi Anette Falkenroth under senhösten 2019. Anette arbetade då som Enhetschef Kunskapsstöd Somatik på VGR och var en av de drivande krafterna bakom Västra Götalandsregionens digitala omställning.

 

Att digitalisering handlar mer om verksamhetsutveckling och förändringsledning är också något som lyfts fram som en central framgångsfaktor av Johan Olsson, som projektledde införandet av digitala vårdmöten i regionen innan projektet övergick till förvaltning. Läs mer om hur VGR gick från pilot till breddinförande av digitala vårdbesök.

Genom våra samarbeten med olika vårdorganisationer har vi samlat många insikter och tips, som vi gärna delar med oss av. Ladda gärna ner vår guide för ytterligare inspiration:

Vad krävs för att lyckas med breddinförande av digital teknik i en stor vårdorganisation? 10 saker att ha i åtanke Hämta guide

Har vi väckt din nyfikenhet?

Kontakta mig för att höra mer!

Håkan Olsson

Sales Executive