Inspiration

Digital transformation i en stor vårdorganisation

Att lyssna på och lära sig av andras erfarenheter är ett sätt att undvika de vanligaste fallgroparna när man vill breddinföra ny teknik i en stor vårdorganisation. För i slutändan handlar det sällan om tekniken, utan om förankrade mål, verksamhetsutveckling och förändringsledning.

Anette Falkenroth talks about digital transformation in a large healthcare organisation with Andreas Larsson in this webinar from Visiba Care

För att få en bättre förståelse intervjuade vi Anette Falkenroth under senhösten 2019, Anette arbetade då som Enhetschef Kunskapsstöd Somatik på VGR och var en av de drivande krafterna bakom Västra Götalandsregionens digitala omställning.

Med 55 000 anställda och nästan en miljon listade patienter är Västra Götalandsregionen Sveriges största vårdgivare. Samtidigt är det en av de regioner som kommit längst i den digitala transformationen. Idag erbjuder drygt 70 olika verksamheter digitala vårdbesök som komplement till fysiska möten. Både inom primärvård och specialistvård. Och fler ska tillkomma under 2020. Men hur driver man digital transformation i en så stor och komplex organisation? Se hela intervjun med Anette Falkenroth:

 

Att digitalisering handlar mer om verksamhetsutveckling och förändringsledning är också något som lyfts fram som en central framgångsfaktor av Johan Olsson, projektledare för digitala vårdmöten i regionen. Läs mer om hur VGR gick från pilot till breddinförande av digitala vårdbesök här.

Genom våra samarbeten med olika vårdorganisationer har vi samlat många insikter och tips, som vi gärna delar med oss av. Ladda gärna ner vår guide för ytterligare inspiration:

Vad krävs för att lyckas med breddinförande av digital teknik i en stor vårdorganisation? 10 saker att ha i åtanke Hämta guide

Har vi väckt din nyfikenhet?

Kontakta mig för att höra mer!

Andreas Larsson

Senior Sales Executive