Inspiration

Hur lyckas man med digital transformation i en stor vårdorganisation?

Vi har intervjuat Anette Åquist Falkenroth, Enhetschef Kunskapsstöd Somatik på VGR, som varit en av de drivande krafterna bakom Västra Götalandsregionens digitala omställning.

Anette Falkenroth talks about digital transformation in a large healthcare organisation with Andreas Larsson in this webinar from Visiba Care

Med 55 000 anställda och nästan en miljon listade patienter är Västra Götalandsregionen Sveriges största vårdgivare. Samtidigt är det den region som kommit längst i den digitala transformationen. Idag erbjuder drygt 50 olika verksamheter digitala vårdbesök som komplement till fysiska möten. Både inom primärvård och specialistvård. Och fler ska tillkomma under 2020. Men hur driver man digital transformation i en så stor och komplex organisation? Se hela intervjun med Anette Falkenroth:

 

Att lyssna på och lära sig av andras erfarenheter är ett sätt att undvika de vanligaste fallgroparna när man vill breddinföra ny teknik i en stor vårdorganisation. För i slutändan handlar det sällan om tekniken, utan om förankrade mål, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Detta har VGR verkligen tagit fasta på och det är också något som lyfts fram som en central framgångsfaktor av Johan Olsson, projektledare för digitala vårdmöten i regionen. Läs mer om hur VGR gick från pilot till breddinförande av digitala vårdbesök här. Genom våra samarbeten med olika vårdorganisationer har vi samlat många insikter och tips, som vi gärna delar med oss av. Ladda gärna ner vår guide för ytterligare inspiration:

Vad krävs för att lyckas med breddinförande av digital teknik i en stor vårdorganisation? 10 saker att ha i åtanke Hämta guide

Har vi väckt din nyfikenhet?

Kontakta mig för att höra mer!

Andreas Larsson

Senior Sales Executive