Guide

Kom igång med digitala vårdbesök

Är du nyfiken på hur ni kan komma igång med er digitala mottagning? Genom våra samarbeten med kunder inom primär- specialist- och kommunal vård och omsorg har vi samlat på oss många tips och tricks för ett lyckat införande av digitala vårdbesök. I ett första steg handlar det nästan alltid om att ha modet att våga! Här har vi samlat inspiration för er som fortfarande tvekar eller som vill komma igång men inte riktigt vet hur.

Kontakta oss

Doctor talking to patient on Ipad

Digitala möten som komplement till fysiska besök

Fördelarna och möjligheterna med en digital vårdmottagning är många. Bättre arbetsmiljö, lägre infektionsrisk, effektivare möten,  och smidigare resursallokering är några av de värden som våra kunder lyfter. Målet är inte att ersätta den fysiska vården. Snarare ska den digitala kontaktvägen ses som ytterligare en kanal att använda i de fall en fysisk undersökning inte behövs.

 

Men hur går man tillväga om man bestämt sig?

Förändring är ett pågående arbete och att börja arbeta digitalt kan upplevas som utmanande i början. Då gäller det att avdramatisera det nya och vara modig nog att hoppa på tåget. Många verksamheter som lyckats hävdar att ett modigt ledarskap har varit en förutsättning för framgångarna. En sätt att komma igång kan vara att identifiera vilka områden som är lämpliga digitalisera och börja arbeta med just dessa. Genom att komma igång med digitala besök för utvalda patientgrupper eller flöden får vårdpersonalen inte bara en chans att vänja sig vid tekniken och inse att det faktiskt inte är så svårt. De kan även se vilka värden de kan tillföra – både för dem själva och för patienterna.

Ladda gärna ner vår guide med konkreta tips och råd eller kontakta oss för ett kostnadsfritt möte där vi gemensamt går igenom era utmaningar.

Guide Kom igång med er digitala mottagning! Hämta guide

 

Har vi väckt din nyfikenhet?

Kontakta mig för att höra mer!

Andreas Larsson

Senior Sales Executive