Inspiration

Case

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommun

Digitala Gardemoregionen: En väg in

Redan år 2000 började grannkommunerna i Gardermoregionen att satsa på gemensamma IKT-tjänster. Initiativet resulterade i Digitala Gardermoen (DGI), ett strategiskt […]

Kundberättelse