Möt invånarna där de är

Visiba Care för kommuner

Era invånare är redo för en smidig väg in till kommunens viktigaste tjänster. Är ni? Hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och möta invånaren fysiskt och digitalt, med hjälp av Visiba Cares digitala vårdplattform.

kommunapp

Tillgänglighet för invånaren

Att söka kontakt med kommunen är inte alltid lätt — det handlar ofta om att be om hjälp. Det kanske gäller en närstående som inte klarar sig själv längre eller en problemsituation i familjen. Tröskeln behöver vara låg och dörren alltid öppen. I kommunens egen app kan ni samla era tjänster och göra det lätt för invånaren att hitta information, ta kontakt och komma vidare.

  • Möjligheten att ta kontakt när som helst.
  • En bra användarupplevelse i verktyget närmast till hands – mobilen.
  • Säkra möten och konversationer på distans, när det passar eller krävs.

Nya arbetssätt för kommunen

Sveriges kommuner står inför utmaningen att hjälpa fler invånare med bibehållen kvalitet. Det kräver nya arbetssätt, samverkan och att invånarna gör det de kan och vill själva. Med hjälp av flexibla funktioner som ni styr själva kan kommunens medarbetare sätta upp och stänga av flöden på verksamhetsnivå i realtid.

  • Samverkan inom och utanför den egna organisationen.
  • Ärenden lämnas enkelt över till en kollega, utan att ni förlorar någon information.
  • Säkra möten och konversationer på distans med invånare och kollegor.

White label

Ert varumärke hela vägen

Det är ni som har relationen med era invånare och självklart ska det vara ert varumärke som syns och känns i appen. Det skapar igenkänning och trygghet. Vi hjälper er att designa gränssnittet efter era grafiska riktlinjer och tillgänglighetsdirektiven.

appar Visiba

Ta kontakt

Jag pratar gärna med dig om digital transformation i just din kommun!

Andreas Möllås

Senior Sales Executive