Möt invånarna där de är

Socialtjänsten i mobilen

Med en egen app kan kommunen erbjuda en enkel väg in till socialtjänsten. Det ger en ny möjlighet för invånaren att få kontakt, mötas och sköta ärenden på distans i verktyget närmast till hands – mobilen.

 

man holding phone lonely

Socialtjänsten har kontakt med många vuxna, barn och ungdomar i svåra situationer. Ofta är det bra att träffas på en fysisk plats för att lära känna varandra och bygga en relation, men digitala kanaler är ett viktigt komplement, som löser andra problem.

En tillgänglig socialtjänst

Det stöd som socialtjänsten erbjuder ska utformas individuellt, med utgångspunkt från den enskildes behov. Det finns flera situationer där säker digital kommunikation kan underlätta:

  • När det känns svårt att be om hjälp
  • När individen bor långt bort och har svårt att resa
  • Om individen känner sig otrygg på socialkontoret
  • För korta rutinärenden och avstämningar

Eftersom de flesta insatser hos socialtjänsten bygger på att personer själva söker stöd, är det viktigt att det är enkelt att hitta rätt och komma vidare.

Socialtjänsten i mobilen

Med hjälp av en användarvänlig app blir det lätt att hitta mer information, ställa frågor, boka möte med rätt person och kommunicera säkert via video eller textmeddelanden när det behövs. Individen får notiser i appen vid olika typer av händelser; svar på meddelanden, kallelser till möten eller formulär som ska fyllas i. Detta minskar också risken för uteblivna besök.

Fullt fokus på säkerhet

Visiba Cares plattform är CE-märkt, som medicintekniskt säker produkt av Klass 1 och all data som överförs via plattformen är krypterad och behandlas enligt patientdatalagen och GDPR. All personlig information kräver inloggning och det finns flera olika möjligheter för legitimering, t.ex: BankID, SITHS, Freja eID+ och SMS-verifiering.

Flexibilitet och samarbete

För socialtjänstens medarbetare innebär Visiba Care ett flexibelt arbetsverktyg där de bland annat bokar och genomför videomöten och svarar på meddelanden. Genom flerpartssamtal finns möjlighet att samverka kring individen, inom och utanför den egna organisationen. Det här är exempel på vad medarbetarna kan göra i plattformen:

  • Ta emot och skicka meddelanden, både till klienter och internt mellan kollegor
  • Vid behov lämna över ärenden till kollegor
  • Lägga upp tider för digitala och fysiska besök
  • Bjuda in en eller flera deltagare till säkra videomöten
  • Skapa anpassade formulär

Kraftfullt stöd för kommunen

Med hjälp av Visiba Cares plattform kan ni som kommun samla era invånartjänster digitalt. Eftersom olika förvaltningar har olika behov, kan ni själva bestämma vilka funktioner och flöden som ska finnas tillgängliga på verksamhetsnivå. Ni kommer att kunna utveckla nya arbetssätt efter hand, koppla på fler tjänster (både egna och externa), länka till viktig information, involvera invånaren mer och på så sätt förbättra kontakten genom den digitala kanalen.

Ta kontakt

Vill du prata om digitala möjligheter för socialtjänsten i din kommun?

Andreas Möllås

Senior Sales Executive