Ha en god och tidig dialog med ledningen i verksamheten

Mats Osbeck, verksamhetschef på Bra Liv nära i Region Jönköping, tipsar om vad man bör tänka på innan man startar en digital mottagning. Läs mer...

Mats.png“Många är förvånade av att de själva inte tidigare upptäckt enkelheten med digitala vårdmöten.”

-Mats Lindgren

Hur känns det att vara igång?

– Ett mycket spännande och stimulerande arbete. Mycket och täta kontakter med såväl Visiba Cares medarbetare, Regionens IT- och kommunikationspersonal, vårdpersonal och inte minst våra kunder – patienterna. Detta ger en optimal bild av behov och möjliga lösningar som är en kreativ drivkraft i arbetet.

Hur upplever personalen videobesöket som ett verktyg i sin vardag?

– Man ser en stor positiv möjlighet i att kunna serva regionens invånare på nätet parallellt med att optimera och skapa utrymme med tider för de fysiska besök som en vårdcentral har i sin kärnverksamhet. Detta gäller alla de yrkeskategorier som ingår i vårt utbud.

banner_connect.jpg

Vilka möjligheter / utmaningar med er digitala mottagning finns för er som organisation?

– Utmaningen och möjligheten följer varandra i arbetet att skapa en digital kontaktmöjlighet via appen. Den ska vara användarvänlig, stabil och informativ, och ska gå att använda vid såväl kortare jourbesök såväl som återbesök för vårdgivares egna ”listade” patienter.

Vad skulle du säga att andra bör tänka på innan man öppnar en digital mottagning?

– Ha en god och tidig dialog med ledningen i verksamheten så att uppdraget är tydligt formulerat. Skapa inledningsvis ett brett kontaktnät med samtliga medaktörer inom egna organisationen såväl som extern medverkande. Se och bevaka omvärldens parallella arbete och lyssna på patientåsikter såväl som egna vårdgivares.

Vilken feedback har ni fått från patienterna?

– I stort sett enbart positivt. Vid enstaka tillfällen har det varit tekniska problem som inte går att härleda till annat än dålig kunskap om egna handhavadet av mobil, eller inbyggda problem med egna utrustningen hos patient. Tror det är viktigt att man strävar efter en målgrupp som kan hantera sin mobil och platta rätt. Detta är en generationsfråga, som med tiden lättar. Många är förvånade av att de själva inte tidigare upptäckt enkelheten med digitala vårdmöten, och det är just den effekten vi ska jobba vidare med.

  • Nöjdare patienter
    Avgränsa och håll hårt i det. Kom ihåg att det är vården som ska styra och inte den IT-verksamheten.
  • Gladare medarbetare
    Avgränsa och håll hårt i det. Kom ihåg att det är vården som ska styra.
  • Tidsbesparing
    Kom ihåg att det är vården som ska styra och inte den digitala IT-verksamheten.
Anna-Lena Kärrstrand

Anna-Lena Kärrstrand

076-123 44 55

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666