Den största användargruppen är kvinnor mellan 40 och 60 år

Vi har pratat med Matts Lindgren, Verksamhetschef på Landstinget Dalarna och projektledare för Min Vård, som berättar om vilka som besöker deras digitala mottagning.

Mats.png“det har gått snabbare än väntat att nå ut till patienterna.”

-Matts Lindgren

Hur känns det att vara igång?

– Bra! Det är intressant och roligt och det har gått snabbare än väntat att nå ut till patienterna. Jag blev också lite överraskad över att den största användargruppen är kvinnor mellan 40 och 60 år. Jag trodde att videobesök främst skulle användas av yngre personer som är mer vana vid modern teknik.

Hur upplever personalen videobesöket som ett verktyg i sin vardag?

– De som har jobbat med videobesök trivs och har bra insikt i vilken typ av vård man kan bedriva digitalt. De har märkt att det finns ett behov med en snabb och enkel kontakt. Besöken blir snabba, informativa och konkreta. Och personalen tycker att det är spännande! Även de som ännu inte jobbar med digital vård är positiva till utvecklingen. Dock kan bristen på läkare märkas av, eftersom tid och resurser kan behöva flyttas från andra fysiska vårdcentraler.

banner_connect.jpg

Vilka möjligheter / utmaningar med er digitala mottagning finns för er som organisation?

– Vi gör det här under ett år som ett projekt där vi undersöker om det är ett bra komplement till den fysiska vården. Visst finns det utmaningar, bland att kunna styra över vården från fysiska möten till digitala samt att kunna fördela patienter till rätt vårdnivå och att rätt kompetens används till rätt patient, dvs. att sjuksköterskerådgivning/behandling ska skötas av sjuksköterska, sjukgymnastrådgivning/behandling ska skötas av sjukgymnast. Men detta har hittills fungerat bra, även när det gäller remittering och samarbete med specialister. Vi kommer att fortsätta och utveckla arbetet med digitala besök framöver. Bland annat kommer vi att lansera vår digitala ungdomsmottagning i oktober.

Vad skulle du säga att andra bör tänka på innan man öppnar en digital mottagning?

– Bygg i liten skala först. Ha större visioner och bygg vidare. Involvera personal som tycker att det är intressant och har god kompetens. Avgränsa och håll hårt i det. Kom ihåg att det är vården som ska styra och inte den digitala IT-verksamheten.

Vilken feedback har ni fått från patienterna?

– De allra flesta är positiva och jättenöjda med att få hjälp snabbt och effektivt. Däremot kan det vara lurigt om tekniska problem uppstår. Det är ibland svårt att veta vad som är ett tekniskt problem eller handhavandefel. Det vore bra om det gick snabbare att identifiera vad problemet är.

  • Nöjdare patienter
    Avgränsa och håll hårt i det. Kom ihåg att det är vården som ska styra och inte IT-verksamheten.
  • Gladare medarbetare
    Avgränsa och håll hårt i det. Kom ihåg att det är vården som ska styra.
  • Tidsbesparing
    Kom ihåg att det är vården som ska styra och inte den digitala IT-verksamheten.
Sofie Svensson

Sofie Svensson

076-123 44 55

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666