Psykologpartners: Vi har slipat ner trösklarna för att söka hjälp

Johan Edbacken, legitimerad psykolog på Psykologpartners, berättar vad han tycker är bäst med att kunna erbjuda klienterna digitala vårdbesök. 

03 - Johan Edbacken SV circle2.png"Vi som jobbar digitalt kan stötta våra fysiska mottagningar."

-Johan Edbacken

Hur känns det att vara igång?

– Det känns nytt och spännande och samtidigt som en helt naturlig del av det vi gör! Jag tänker att det beror på att vi egentligen inte gör något annorlunda, innehållet i samtalen är samma som om klienten befinner sig fysiskt på mottagningen, enda skillnaden är att det är ett digitalt besök. Det som känns bäst är att vi nu slipat ner trösklarna för att söka hjälp, och att det är så tidseffektivt för våra klienter.

Hur upplever personalen videobesöket som ett verktyg i sin vardag?

– Vi upplever att det är ett bra komplement till våra övriga sätt att leverera psykologisk behandling. Samtidigt tror jag att det är en mindre förändring för oss än för våra klienter. Det är ju klienten som i vanliga fall behöver ta ledigt från jobbet, ta sig till mottagningen, sitta i väntrummet, och sedan ta sig hem igen efter ett genomfört besök. Nu sker besöket med minimal påverkan på vardagen. Vi gillar att kunna ge behandling mer på klientens villkor, och upplever därför videobesök som ett perfekt komplement i verktygslådan.

KBTOnline_phone.jpg

Vilka möjligheter / utmaningar med er digitala mottagning finns för er som organisation?

– Vi har levererat psykologisk behandling via internet under flera års tid, men möjligheten till säkra videosamtal gör att vi nu blir mer flexibla och kan anpassa oss ännu mer efter våra klienters behov och önskemål. Fördelen för oss som organisation är att vi kan svara på förfrågningar från hela landet, och att vi som jobbar digitalt kan stötta våra fysiska mottagningar.

– En utmaning är att balansera snabba beslut och förändringsvilja med eftertänksamhet och att bibehålla hög kvalitet i det vi gör. Ett exempel är att vi nu kan genomföra samtal med klienter som bor även utanför Sveriges gränser, men där det inte är helt enkelt att besluta hur vi ska förhålla oss till denna möjlighet. En annan utmaning är att integrera digitala besök i vår kliniska vardag och vår befintliga verksamhet, jag ser en risk med att ny teknik kan hamna i separata vårdflöden och därmed betraktas som något annat än ”sedvanlig behandling”. För mig är förmedlingssättet mindre viktigt än innehållet. Överlag ser jag absolut fler möjligheter än utmaningar!

Vad skulle du säga att andra bör tänka på innan man öppnar en digital mottagning?

– I min erfarenhet finns det många fällor att gå i när man ska implementera nya metoder eller arbetssätt, och tyvärr inte lika många “snabba knep” att ta till. Något av det viktigaste att tänka på är att förankra förändringen i alla led samt att just göra upp en plan för implementering, inklusive förvaltning och utveckling. Vill man få till något långsiktigt som överlever en specifik persons engagemang krävs förarbete och tålamod. Här tycker jag att man ska vara prestigelös och ta emot hjälp om det behövs, det finns ofta någon annans erfarenheter att bygga vidare på!

Vilken feedback har ni fått från patienterna?

– Vi har inte hunnit med några omfattande utvärderingar än, men den spontana feedback vi fått hittills är övervägande positiv! Många understryker det praktiska och bekväma i att inte behöva förhålla sig till en fysisk mottagning.

Prenumerera på bloggen

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666