Kunder

Vi digitaliserar vården tillsammans med er

Över 450 vårdverksamheter erbjuder idag digitala vårdbesök via Visiba Care. Våra kunder återfinns inom kommunal vård, primärvård och specialistsjukvård. I nära samarbete med våra kunder, patienter och medicinsk personal utvecklar vi vår lösning för att vara i fas med framtiden och vårdorganisationens, personalens och patienternas behov.

Olika verksamheter, olika behov

Med kunder som stora regioner och mindre vårdgivare, inom många olika vårdsegment, har vi god förståelse för vikten av att kunna anpassa sin digitala vårdmottagning.

Primärvård, psykiatri, specialistsjukvård, ungdomsmottagningar, vård och omsorg – olika verksamheter behöver kunna sätta upp egna flöden och erbjudanden.

En mottagning kanske vill erbjuda sina patienter att boka tid online och möta patienter via videosamtal. En annan kan föredra att möta sina patienter via en digital dropin­mottagning eller kommunicera via säkra meddelanden. En tredje har kanske behov av flerparts­samtal för gruppmöten, eller för att bjuda in en specialist, anhörig eller tolk till videomötet. Många vill ha ett verktyg för automatiserad anamnesupptagning och triage som kan guida patienten till rätt plats i den digifysiska vårdkedjan.

Möjligheterna med Visiba Care är många, men det går att börja i liten skala och anpassa eller lägga till fler verksamheter, funktioner och flöden vid behov.

Att lyckas med digitalisering – mer än bara teknik

Visiba Care är inte bara en teknisk lösning. Vi är också ert bollplank som stöttar er i arbetet med er digitala vårdmottagning, inte bara fram till första lansering utan även under resans gång. För med tiden, när ni har hunnit testa och utvärdera, vill ni kanske anpassa era digitala flöden, lägga till funktioner eller skala upp. Då finns vi där för att stötta och ge er de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Citat

Det här säger våra kunder om oss

Samarbetet mellan Västerbotten och Visiba har varit otroligt bra. Man har varit förvånad i verksamheterna att man kan ses ena dagen, testa dagen efter och vara igång mot patient innan veckan är slut. Det är man inte van med.

Anders Wink

Projektledare, Region Västerbotten

Visiba Care är en partner med lyhördhet för sina kunder, som ställer upp och visar förståelse för verksamheten. Vi kan alltid lita på att vi kan använda plattformen i alla lägen – tryggt och säkert.

Gudrun Greim

Verksamhetschef, Närhälsan Online

Visiba Care är snabbfotade och lyhörda inför de problem som vi behöver lösa i vår verksamhet samtidigt som de har god förståelse för de utmaningar digital transformation innebär.

Ulf Österstad

Verksamhetschef, Bra Liv nära

Hög utvecklingstakt, lyhördhet, anpassning och driftsäkerhet är våra nyckelvariabler när vi väljer strategiska partners. Visiba uppfyller alla de kraven och vi är väldigt nöjda med vårt samarbete!

Andreas Schill

Leg Psykolog och Affärsområdeschef, PBM

Visiba Care är en leverantör som är transparent, rak och prestigelös i arbetet tillsammans med oss som kund. Extra plus är att som kund har jag en dedikerad customer success manager som ger mig en helt egen motorväg till de resurser som krävs för stunden i vårt storskaliga etableringsarbete. Allt från beslutsfattare, experter till produktutvecklare koordineras med en säker och stadig hand av vår customer sucess manager.

Johan Olsson

Projektledare Digitala Vårdmöten, VGR

Har vi väckt din nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss