Nya arbetssätt på vårdcentralen

Anna_sköterska

Telefonsamtalen väller in och de första läkartiderna är ofta slut innan lunch. Vare sig tiden eller resurserna verkar räcka till. Eftersom vi går en framtid med ännu mer begränsade resurser till mötes, behöver vi börja göra en förskjutning från de långa telefonköerna till en mer överskådlig ärendehantering i form av automatiskt inhämtad anamnes och sorterad textinformation.

Det handlar inte om att digitalisera för digitaliserandets skull. Det handlar om att skapa nya arbetssätt för att kunna hjälpa alla som behöver hjälp i framtiden.

Genom en användarvänlig patientapp och webb kan ni redan idag ta emot många ärenden digitalt. När ni testat och utvecklat de nya arbetssätt som passar för just er verksamhet och era patienter börjat vänja sig vid den nya kanalen, kommer ni att kunna ta nästa steg mot ännu mer automatisering.

Börja här!

  • Marknadsför er app och och uppmana de som kan att gå den digitala vägen.
  • Låt nya ärenden gå genom meddelanden, för att ge sköterskan en överblick.
  • Samarbeta i första linjen för att lösa ut ärenden utan onödiga omvägar.

Mer kontroll

Tänk att veta vilka det är som står på kö och vilka problem de har, för att kunna prioritera och fördela arbetet under dagen!

Snabbare lösningar

Genom lägga en del av doktorns tid i första linjen och fördela ärendet till rätt resurs direkt sparar ni tid och onödiga omvägar.

Bättre beslutsunderlag

Automatiskt inhämtad anamnes ger förutsättningar för automatisk triage och mer fokuserade patientmöten.

Appen och patientwebben

En digital väg in

För att ta del av alla de fördelar en digital kanal kan erbjuda, behöver man förstås erbjuda en riktigt bra digital kanal. Visiba Cares plattform består av ett intuitivt webbgränssnitt för vårdutövaren och en användarvänlig app och/eller en webbportal för patienten.

Läs mer

Automatisk anamnes

Chans att förbereda sig

När era patienter vill komma i kontakt med er digitalt, har ni stora möjligheter att låta dem lämna viktig information innan ni plockar upp ärendet. Med hjälp av automatiserad anamnes och triage slipper ni gissa vad det handlar om och patienten kan hänvisas till rätt profession direkt.

Läs mer

Kundberättelse

Meddelanden och samarbete

På vårdcentralen Hälsan1 i region Jönköpings län har man implementerat ett nytt sätt att arbeta för att bli effektivare, få en bättre arbetsmiljö och behålla sina patienter. Modellen går ut på att så många patienter som möjligt hänvisas till meddelanden i den egna appen och att sköterskor och läkare arbetar tillsammans i första linjen.

Bra Liv vårdcentraler: Från telefonsluss till flygledartorn