Use Case

En digital psykologmottagning

Psykisk ohälsa är ett stort problem och många drabbade upplever att det är svårt att få hjälp. Väntetiderna kan vara långa, och om livet känns riktigt tungt kanske man saknar kraft att besöka vården – en del tar sig knappt utanför hemmet. Andra kanske befinner sig på resande fot eller har svårt att ta sig till en fysisk mottagning.

Med terapi och behandling via internet kan klienter samtala med vården i hemmets trygga miljö eller på andra platser, till och med utomlands. När vården blir mer tillgänglig sänks trösklarna för att söka hjälp, och att få hjälp i tid är viktigt för att bromsa utvecklingen. Samtidigt visar forskning att internetbaserad terapi ger lika goda resultat som att mötas ansikte mot ansikte.

På en digital psykologmottagning används ofta video som kommunikationskanal. Med funktionen flerpartssamtal är det dessutom möjligt att bjuda in flera deltagare samtidigt i ett videomöte – en stor fördel till exempel för en person som drabbats av utmattningsdepression och då kan möta vården, arbetsgivare och försäkringsbolag samtidigt.

Inför ett digitalt möte kan det vara fördelaktigt att använda formulär, där klienten kan besvara frågor om till exempel mående och hälsa. Det gör att både vårdpersonal och klient känner sig mer förberedda inför besöket. Meddelandefunktionen kan användas för att skicka övningsuppgifter och andra dokument, men det är även möjligt att skicka filer under själva videosamtalet.

Med Visiba Care kan ni välja bland många olika funktioner, flöden och möjligheter.

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss