Use Case

Digitala vårdmöten inom specialistsjukvården

Inom specialistsjukvården finner vi människorna med störst vårdbehov – kroniker, patientgrupper med sällsynta diagnoser, cancersjuka och många fler. Det är också sannolikt inom detta område de digitala verktygen kommer bidra med allra störst värde.

För en person med långt gången KOL krävs en kraftansträngning att ta sig till sjukhuset. Att bara ta sig upp ur sängen och klä på sig kan vara svårt, och att dessutom behöva resa och kanske riskera smitta under transporten eller i sjukhusets väntrum kan ge hälsomässiga konsekvenser. Då kan det kännas tryggt att kunna ha samtalsbaserade vårdmöten via video, utan att lämna hemmet.

Digitalt vårdbesök

Med en kommunikationsplattform för specialistsjukvården finns även möjlighet att täppa igen de luckor som kan uppstå mellan behandlingar, då patienten förväntas ta hand om sin sjukdom hemma, på egen hand. En cancerpatient kan känna sig väl omhändertagen under tiden behandlingen pågår, men uppleva en kris efter utskrivning, lämnad ensam utan öppna kontaktvägar till vården för samtal och råd. Genom att öppna en digital kontaktväg för utskrivna patienter att ställa frågor och ha en dialog med sin vårdgivare kan oron dämpas och lidandet minska. Det skulle kunna röra sig om säkra meddelanden, som patienten kan skriva när som helst på dygnet men som vården effektivt kan besvara på arbetstid. Det skulle även kunna vara ett drop-in-rum tillgängligt för tidigare patienter som ges möjlighet att under vissa tider möta sin vårdgivare, som känner till deras sjukdomshistoria, via video.

Digitala verktyg ger även förutsättningar för förbättrad samordning inom vården. I flerpartssamtal kan flera deltagare samlas i ett videomöte tillsammans med patienten och bjuda in specialister för multidisciplinära samtal, oavsett var de befinner sig geografiskt. Vinsterna är många – effektivare dialog, minskad risk för informationstapp, ökad patientsäkerhet och kvalitet samt kostnadsbesparingar för alla inblandade parter.

Genom dynamiska formulär kan vårdgivaren även lista frågor som de vill att patienter svarar på i samband med meddelanden eller videomöten, för en mer koncis och bättre förberedd dialog.

Med Visiba Care finns ett antal möjligheter som kan effektivisera verksamheten, förbättra samordningen och ge tryggare patienter.

Webbinarium  Så kan digitala vårdmöten skapa värde i diabetesvården  Intervju med Peter Adolfsson, barnöverläkare och chef för  barndiabetesverksamheten i Region Halland. Till webbinariet

Har vi väckt er nyfikenhet?

Vill ni veta mer om Visiba Care eller vill få tips på hur ni kan komma igång att digitalisera er verksamhet?

Kontakta oss