Press

team visiba
15 april 2016

Tack för denna gång Vitalis!

Inblick i föreläsningarna
Som du vet så sker det alltid många saker under Vitalis och det är svårt att vara med på allt. För att ge en liten inblick i vad som sades och vad som hände så har vi summerat en del av innehållet i de föreläsningar som vi var på. Du kan läsa dem här.

Under torsdagen föreläste också vår VD Johan Gustafsson om hur du blir en bättre vårdgivare med vård på distans. Bland de tips och råd han delade med sig fanns att det är viktigt att börja arbetet inifrån och att hitta de personer i personalen som är intresserade, har framåtanda och tycker det är kul att arbeta med utveckling och nya initiativ. Det krävs en form av projektledare som tar stafettpinnen och visar vägen. Även den interna och den externa kommunikationen är viktig, och att man tänker på vilken patientgrupp man riktar sig till i första hand. I våra workshops och utbildningar så är detta saker som diskuteras och lyfts upp för att få en så bra start som möjligt.

Bättre vård för nyanlända
I samband med Vitalis lanserades också Medhelps nya app för sjukvårdsrådgivning för nyanlända. Vi är stolta över att ha varit med och tagit fram och utvecklat en app som på ett så konkret sätt kan bidra till bättre vård för personer som behöver det. Du kan läsa pressmeddelandet på följande länk.

Se till att det händer
Vi hoppas att du är nöjd med dagarna på Vitalis och att du fick idéer om hur arbetet framåt kan se ut. När vi talar med vårdgivare och andra aktörer om att börja arbeta med videosamtal som en del i sin verksamhet så brukar vi nämna att det finns tre sorters människor: de som ser till att det händer, de som ser på när det händer och de som undrar vad som hände. Vi hjälper gärna till om du vill tillhöra den första kategorin och hoppas att vi kan fortsätta ha kontakten för att tillsammans driva den välbehövliga digitaliseringen av vården framåt. För som Gabriel Wikström mycket riktigt lyfter fram: "Det finns en fråga som är viktigare än alla andra - ehälsoarbetet".

Vi önskar er en fortsatt bra vecka!
Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666