Press

Visiba
28 september 2015

Visiba Group tar in nytt kapital för fortsatt tillväxt

Investeringsrundan leddes av Advecto samt Karin Andersson, styrelseledamot i Visiba Group och bosatt i Frankrike. Samtliga investerare från första rundan följde upp sin investering.


”Vår plattform Visiba Care lanserades så sent som i mitten av mars i år. Intresset på marknaden har varit stort och vi kunde snabbt skaffa såväl ett antal referenskunder som en ganska omfattande pipeline med pågående affärer. Det stora intresset från både Finland och Storbritannien har också stärkt oss i satsningen på nya marknader. Kapitaltillskottet var ett kvitto på att vi är på rätt väg och utgör ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxtplan”, säger Johan Gustafsson, VD på Visiba Group.

Visiba Group står nu inför en satsning mot nya marknader och har redan startat finskt bolag. Det kommande halvåret räknar man med att genomföra ett flertal rekryteringar, både i Sverige och Finland.

Visiba Group grundades 2014 och hjälper alla slags vårdgivare att komplettera sättet de träffar sina vårdtagare på genom att erbjuda krypterade videosamtal. Visiba Care är en helhetstjänst som även hanterar flödena runt videobesöken bland annat genom webbaserade väntrum. Tjänsten är lika säker som den är användarvänlig. Den erbjuds till alla marknader och är för närvarande etablerad i Sverige, Finland och Storbritannien.

 

För kompletterande information se här.

Visiba Group AB
Adolf Edelsvärds Gata 11 Göteborg, 414 51
Phone: 0761993666